Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

[8] Przez pojęcie „metoda” mamy na myśli zestaw procedur naukowych wdrażanych, aby wyjaśnić tłumaczenia. „Podejściem” natomiast nazywa się badanie ukierunkowane według konkretnego punktu widzenia.