Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Ta sytuacja, w której dostępna jest znaczna ilość informacji do oceny kryteriów modelu ekwiwalencji, będzie określana mianem sytuacji szkoleniowej i będzie wykorzystywana lub nie w zależności od częstotliwości występowania w korpusie opatrzonym przypisami.

Sytuacja 2: Dostępna jest stosunkowo mała ilość informacji, czyli mamy do czynienia z korpusem „surowym”. W tym przypadku należy postawić hipotezy na podstawie wielokrotnego, ponownego oszacowania danych zawartych w korpusie. Na przykład wszystkie jednostki rozpoczynające się od „tyle tylko, że” zostaną zebrane razem, żeby porównać ich tłumaczenia.

Warto wiedzieć w tej kwestii, że jedną z zalet modelu statystycznego, w porównaniu z innymi, bardziej teoretycznymi, podejściami lingwistyki kontrastywnej jest fakt, że znacząco zmniejsza on liczbę możliwych, zbliżonych tłumaczeń, jednocześnie oceniając jakość dostępnych korpusów.

Tak więc z analizy możliwości translacyjnych w naszym korpusie możemy wyciągnąć następujące wnioski, dotyczące natury odpowiedników:

- przypadki silnej równoważności, w których liczna słów, ich kolejność i znaczenia w słowniku (dwujęzycznym) są takie same.

Przykład:

P1: „Wzrost bezrobocia w marcu martwi urzędników”.

T1: „izdiyâd al-bitâla fî mâris yuqliq al-mas’ûlîn”

Dosłownie: „Wzrost bezrobocia w marcu martwi urzędników”.

- przypadki zbliżonej równoważności, w których liczba słów i ich znaczenie są takie same, ale kolejność jest inna.

Przykład:

P1: „Prezydent Republiki przyjął syryjskiego prezydenta”.

T1: „istaqbala ra’îs al-jumhûriyya nazîrahu al-sûrî”

Dosłownie: „przyjął prezydent Republiki prezydenta syryjskiego”.

- przypadki słabej równoważności, w których kolejność słów i ich liczba są różne, ale znaczenia w słowniku są takie same.

Przykład:

P1: „Przewidywane są opady deszczu w północnej części kraju”.

T1: „yutawaqqa‘u an tumtira fi al-shamâl”

Dosłownie: „Przewiduje się, że będzie padać na północy”.
W naszym dwujęzycznym korpusie zwykle mamy do czynienia z tym ostatnim przypadkiem równoważności.