Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Przykład 12: Przykład zdania przełamanego na co najmniej dwa elementy

Unikaj elementów typograficznych

Zamiast elementów typograficznych zastosuj elementy logiczne.

Do not use
  '
' type elements.


Przykład 13: Przykład zastosowania elementów typograficznych.

Użyj "emph" zamiast "bold." Jeżeli wybrany tekst ma znaleźć się w jednej linii, zastosuj znacznik nowej linii.


  Do not use 'br' type elements.


Przykład 14: Sugerowane poprawne użycie.

Zawsze staraj się unikać przenoszenia tekstu do następnego wiersza. W przeciwnym razie musisz liczyć się z gwarantowanymi problemami, które powstaną w kilku, jeżeli nie we wszystkich językach docelowych.
 
Nie mieszaj tekstu przekładalnego z nieprzekładalnym w tym samym elemencie
Upewnij się, że dane PCDATA, które nie mają być przetłumaczone znajdują się w innych elementach niż przekładalne PCDATA.


 
  com.xmlintl.data.dataDefDefinition
 
 
Replace generic data
definitions with specific instances.
 


Przykład 15: Przykład mieszanych PCDATA.

Większość narzędzi tłumaczeniowych XML będzie mieć problem z konstrukcją tego typu. Decyzja o ewentualnym wyodrębnieniu danych PCDATA może zostać podjęta tylko po zastosowaniu atrybutu ID.


 

Replace generic data
definitions with specific instances.