Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Przykład 8: Przykład nieograniczonej przestrzeni nazw

Takie działanie utrudnia pracę programów wyodrębniania danych (ang. extraction programms) i nie jest to uważane za dobrą taktykę XML. Lepszym sposobem na połączenie elementów jest zastosowanie mechanizmów atrybutów ID oraz IDREF.

<?xml version="1.0" ?>

 
  Cannot open file $1.
  Does file $1 exist.
 
 
  Incorrect value.
  Value must be between $1 and $2.
 
  .
  .


Przykład 9: Proponowane rozwiązanie

Unikaj instrukcji przetwarzania (ang. Processing Instructions, PI) w tekście przekładalnym

Instrukcje przetwarzania są bardzo „słabym” instrumentem składniowym XML, ponieważ nie istnieje żaden wbudowany mechanizm XML, który składniowo wspomagałby zachowanie PIs. Dlatego pamiętaj, aby unikać zamieszczania w nich tekstu, który można przetłumaczyć.


  Use a <?tool name="claw hammer"?> to release
  the CPU retention catch.


Przykład 10: Niepoprawne użycie przekładalnego tekstu w instrukcjach przetwarzania.


  Use a &lttool id="a1098">claw hammer
  to release the CPU retention catch.


Przykład 11: Proponowane rozwiązanie

Nie jest dobrym pomysłem zamieszczanie instrukcji przetwarzania w tekście do tłumaczenia. Nie można bowiem zagwarantować, że instrukcje przetrwają proces przekładu, chyba że zostaną wcześniej zabezpieczone w odpowiedni sposób. Rzecz w tym, aby zdecydować, czy PIs są w ogóle potrzebne, ponieważ mogą pojawić się problemy z systemami pamięci tłumaczenia.