Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Unikaj atrybutów, które można przetłumaczyć

Możliwe do przetłumaczenia atrybuty mogą również wydawać się świetnym sposobem na umieszczenie zmiennej informacji w elemencie.


  Use a
  to release the CPU retention catch.


Przykład 3: Niepoprawne użycie przekładalnych atrybutów

Niestety, takie atrybuty są źródłem następujących problemów w procesie tłumaczenia:

• Problemy gramatyczne. Tak jak w przypadku odwołań do encji - jeżeli chcesz na przykład wykorzystać tekst do zbudowania indeksu, nie powinieneś opierać się na atrybutach, które można przetłumaczyć, z uwagi na języki fleksyjne.
• Problemy z przepływem tekstu. Przy stosowaniu przekładalnych atrybutów istnieją dwie możliwości:
o Tekst stanowi część logicznego przepływu tekstu.
o Tekst nie ma związku z przepływem tekstu.

Jeżeli tekst jest częścią przepływu tekstu, wtedy przetłumaczalne atrybuty powodują wtrącenie dodatkowego elementu inline w format pliku umożliwiający tłumaczenie (zazwyczaj format XLIFF). Jeżeli tekst ma być przetłumaczony osobno, przekładalne atrybuty stworzą nową jednostkę tekstową. Tłumacz powinien więc wiedzieć, czy tłumaczenie ma być wykonane w obrębie oryginalnej jednostki tekstowej, czy poza nią.

W przypadku dodatkowych elementów inline tłumacz ma obowiązek zachować kodowanie metodą enkapsulacji oraz powinien być przygotowany na powstanie istotnych zmian w sekwencjach tekstu atrybutów w języku docelowym. Tłumaczenie bowiem może wymagać niezbędnej zmiany kolejności poszczególnych składników jednostki tekstowej.


  Use a claw hammer
  to release the CPU retention catch.


Przykład 4: Proponowane rozwiązanie


Rada jest następująca: tekst, na który składa się więcej niż jedno słowo, nie powinien być zamieszczany w atrybutach.

Atrybuty to narzędzia składniowe, które są znacznie bardziej ograniczone niż elementy, co oznacza, że np. tylko jeden atrybut może określać wybraną nazwę. Użycie atrybutów powinno być więc zarezerwowane tylko dla wartości składającej się z pojedynczego słowa, która w sposób jednoznaczny definiuje wybrany aspekt elementu.