Czytelnia / Społeczność tłumaczy

Uczestnik # 3: 154 słowa, 807 znaków, 5.2 zn. na słowo

POWSZECHNA JURYSDYKCJA. Podstawa reguły prawnej, Konstytucja Brazylii chroni tę doktrynę w artykule 5, dział XXXV, która brzmi: „prawo nie wyklucza kompetencji sądownictwa w zakresie wykroczeń wobec prawa jak również w zakresie jego zagrożeń”. Innymi słowy gwarancja konstytucyjna zapewnia każdemu prawo do występowania do sądu. Niewątpliwym jest fakt, iż wyraża to jedna z podstawowych zasad reguły prawnej włączonych do Brazylii przez Konstytucję z roku 1946. Jej uchwalenie dało znanemu znawcy prawa - Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda możliwość wyrażenia ostrych opinii na jej temat, które brzmiały następująco: „najbardziej typowy i najważniejszy wytwór tego dokumentu”. Zgodnie z jej treścią, żaden statut nie może nałożyć ograniczeń wobec dostępu do wymiaru sprawiedliwości – na przykład poprzez wymóg wyczerpania się środków administracyjnych – zważywszy, że taka zasada byłaby stanowczo niezgodna ze znaczeniem zasady konstytucyjnej.

Uczestnik # 4: 161 słów, 816 znaków, 5.1 zn. na słowo

POWSZECHNOŚĆ JURYSDYKCJI, bezwarunkowe założenie Reguły Prawnej zawarte jest w Konstytucji w artykule 5, XXXV i brzmi następująco: „prawo nie wyklucza, aby władze sądowe przeprowadzały postępowanie w przypadku naruszenia lub zagrożenia praw”. Innymi słowy sprowadza się to do gwarancji konstytucyjnej, która zapewnia każdemu człowiekowi prawo do odwoływania się do sądu. Bez wątpienia stanowi to jeden z filarów Reguły Prawnej powołany do życia przez Konstytucję z 1946 roku, co wyraźnie zasygnalizował Pontes de Miranda, mówiąc, iż jest to „najbardziej typowy i najważniejszy wytwór tego dokumentu”. Zgodnie z jego treścią żaden przepis nie może ustanowić ograniczeń dotyczących występowania do sądu, takich jak na przykład „wyczerpanie środków administracyjnych”, ponieważ taki warunek byłby niezgodny z wyżej wymienioną zasadą konstytucyjną.

Długość

Niektórzy twierdzą, że język portugalski jest, z konieczności, dłuższy niż język angielski. Cóż, być może, ale w tym przypadku wszystkie cztery prace są właściwie dłuższe niż oryginał. Inni uważają, że każde tłumaczenie musi być dłuższe od oryginału, stwierdzenie najwyraźniej potwierdzone w tych pracach. Czy zatem któryś z uczestników rozbudował tłumaczenie? Nie sądzę. Po prostu niektórzy z nas są bardziej zwięźli niż inni. Moje niewielkie doświadczenie statystyczne pokazuje, że agencje mogą mieć dobry powód, aby płacić na podstawie tekstu źródłowego: agencja wyceniająca ogromny projekt, który zawiera teksty w kilku językach, nie może ryzykować 20% różnic kosztów.

Zbyt mało jest takich przykładów i są one za krótkie, ale wskazują na to, że niektóre z najbardziej cenionych zasad naszej profesji mogą być błędne.

Zauważcie Państwo, że niektóre z najkrótszych prac są jednocześnie najprostsze. Jeśli znacie język portugalski, zobaczycie, że tłumacze nawet nie próbowali odzwierciedlić stylu oryginału. Podstawową zasadą było przekazanie znaczenia i nieprzykładanie nadmiernej wagi do stylu. Coś w tym może być. Często posługuję się tą metodą dla zadowolenia tych, którzy muszą zajmować się moim tłumaczeniem.

Wierność oryginałowi

Czy prace odzwierciedlają oryginał? Cóż, z pewnością można odnieść wrażenie, że tłumacze go zrozumieli. Jednak wierność narzuca rozumienie i przekaz. Ponieważ jestem Brazylijczykiem i rozumiem tekst źródłowy, nie mogę być tutaj najlepszym sędzią, ale uważam, że wszystkie cztery prace są odzwierciedleniem tekstu wyjściowego.

Dlaczego w takim razie tak bardzo się od siebie różnią? Ponieważ oryginał dopuszcza taką możliwość. Długie zdania, rzadko używane słowa, wysoka retoryka – wszystkie są czynnikami, które wymagają różnorodności przekładu. Tekst źródłowy nie był serią standardowych wzorów, na które wieki temu znaleźliśmy możliwe do przyjęcia przekłady. To ciąg znaków prawnego formularza umowy, owszem, powszechnych określeń, lecz nie typ, z którym mamy do czynienia każdego dnia, jak na przykład w umowach. Gdyby tak było, ufam, że przekłady byłyby bardziej jednolite. Są pewne tradycje w tłumaczeniu i niewielu z nas ośmiela się je łamać.