Czytelnia / Społeczność tłumaczy

Pierwszy światowy konkurs na najlepszy przekład organizowany przez „Translation Journal”

 Danilo Nogueira
 
tłum. Anna Raczek
 
 
 
 
Jestem wszystkim Państwu winien przeprosiny. Powinienem to już wcześniej napisać. Dawno temu zdecydowałem się ogłosić remis i przyznać pierwszą nagrodę wszystkim czterem uczestnikom konkursu na najlepszy przekład. Jednak czułem, że należało napisać komentarz dotyczący prac konkursowych, a tak naprawdę nigdy nie doszło to do skutku. Byłoby to dobre wytłumaczenie, gdybym powiedział, że komentowanie pracy innych ludzi nie jest moją mocną stroną i w zasadzie to prawda. Jednak nie byłby to rzeczywisty powód. Prawdziwą przyczyną jest to, że po prostu miałem zbyt wiele rzeczy na głowie i straciłem kontrolę nad swoim harmonogramem. Przeprosiny złożone, przejdźmy więc do rzeczy.

Tych czterech uczestników to „f m”, „velho tradutor”, „contestant” i „nosouma pessojuridica”. Wszyscy otrzymają nagrodę zgodnie z zasadami – pod warunkiem, że wyślą mi e-mail z tego samego adresu, co za pierwszym razem, z poprawnymi danymi osobowymi.

Oryginał składa się ze 138 słów i 791 znaków, bądź 5,73 znaków na słowo.

UNIVERSALIDADE DA JURISDIÇÃO. Postulado indecinável do Estado de Direito, o Diploma Excelso o contempla por meio do artigo 5ş XXXV, que hospeda a seguinte fraseologia "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito". Dito de outro modo, significa a garantia constitucional que assegura a qualquer pessoa o direito de bater às portas do Judiciário. Por sem dúvida, exprime um dos sustentáculos do Estado de Direito, incorporado entre nós pela Constituição de 1946, quando ensejou candente comentário de Pontes de Miranda, ao dizer que foi "a mais típica e mais importante criação daquela Carta". Por força de seu conteúdo, nenhum diploma normativo pode estabelecer qualquer limitação que condicione o ingresso em juízo, como, por exemplo, o esgotamento das vias administrativas, porquanto tal hipótese afigura-se decididamente conflitante com a dimensão semântica do aludido primado constitucional.

Uczestnik # 1: 142 słowa 736 znaków 5.1 zn. na słowo

POWSZECHNOŚĆ JURYSDYKCJI. Jest to niezaprzeczalny postulat państwa prawa, który został uwzględniony w Konstytucji, w artykule 5, XXXV, zgodnie z następującym brzmieniem: „prawo nie wyklucza, aby wykroczenia lub zagrożenia w stosunku do istniejących praw były rozważane przez sąd”. Innymi słowy ta gwarancja konstytucyjna zapewnia każdej osobie prawo do odwoływania się do władzy sądowniczej. Niewątpliwie wyraża to jeden z filarów państwa prawa, który został wprowadzony przez Konstytucję z roku 1946 i był przedmiotem znakomitych komentarzy Pontes de Miranda, który powiedział, że był to najbardziej typowy i najważniejszy wytwór tej Konstytucji. Z racji jego istoty, żaden statut nie może nakładać ograniczeń, np. wyczerpania środków administracyjnych, na podstawie prawa do uciekania się do sądów, ponieważ każdy taki warunek wyraźnie kolidowałby z zakresem wymienionej zasady konstytucyjnej.

Uczestnik # 2: 146 słów, 785 znaków, 5.4 zn. na słowo

POWSZECHNY DOSTĘP DO SĄDÓW. Ta podstawowa zasada praworządności ujęta jest w Konstytucji w artykule 5 XXXV i brzmi następująco: „prawo nie zapobiega temu, aby system sądowy zajmował się rzeczywistymi lub zagrażającymi wykroczeniami wobec praw człowieka”. Innymi słowy ta gwarancja konstytucyjna zapewnia każdej jednostce prawo do dochodzenia sprawiedliwości od systemu sądowego. Oczywiście zasada ta stanowi jeden z filarów praworządności, który został skodyfikowany w Brazylii przez Konstytucję z roku 1946. To skłoniło Pontes de Miranda do pochlebnych komentarzy, w których nazwał ją: „najbardziej typowym i najważniejszym wytworem tego dokumentu”. Oznacza to, że żadne prawo lub przepis nie mogą ustanowić czynników ograniczających wobec przeprowadzania procesu sądowego, na przykład, wyczerpania środków administracyjnych; takie ograniczenia wyraźnie pozostawałyby w sprzeczności z charakterem wyżej wymienionej zasady konstytucyjnej.