Czytelnia / Społeczność tłumaczy

4. Wnioski: testowanie i ewaluacja

W ciągu pierwszego roku pracy nad projektem, źródła i narzędzia językowe zostały zaadaptowane i przetestowane na materiale serwisu informacyjnego pochodzącym z przemysłowej strony pilotażowej. W tym samym czasie deweloperzy prowadzili długie rozmowy z kilkoma grupami potencjalnych użytkowników systemu MULTILINT. Wyrażono życzenia i preferencje odnośnie swoich celów: pisanie techniczne nowych części informacji serwisowych w kilku językach oraz jedno i dwujęzyczne wyszukiwanie tych części, a także kontrola ścisłości terminologicznej przy tłumaczeniu na nowe języki i zastosowanie w przyszłej sieci informacyjnej obejmującej kilka państw o szybkim wzroście gospodarki. Obecny prototyp jest efektem tego procesu i przejdzie wyczerpujący test on-site w 1997 roku. W kilku zestawach ewaluacyjnych będzie się odbywała stopniowa aktualizacja, aby zapewnić najlepsze rozwiązania językowe i ergonomiczne dla różnych grup użytkowników. Projektowi towarzyszy grupa pracowników, której wszyscy członkowie są zatrudnieni w różnych niemieckich i innych europejskich firmach działających w sektorze produkcji samochodów; celem tej grupy pracowników jest możliwość przetestowania (szybkiej) adaptacji systemu MULTILINT do podobnych celów w tych samych i innych dziedzinach. Projekt ten jest jedną z kilku obecnie wykonywanych w Europie  prób przybliżenia rezultatów długo-terminowych badań przeprowadzanych w lingwistyce komputerowej i inżynierii językowej do przemysłowych potrzeb zastosowania.

Bibliografia


[Adriaens & Macken (95)] Adriaens, G., 'Simpli_ed English Grammar and Style Correction in an
MT Framework: The LRE SECC Project' w: Aslib Proceedings, vol 47, no 3, 1995, 73 -
82.
[AECMA SE-Guide (95)] AECMA (eds.), 'AECMA Simpli_ed English', AECMA Document:
PSC-85-16598, AECMA, Bruxelles, 1995
[Bolioli et al. (92)] Bolioli, A., Dini, L., Malnati, G., 'JDII: Parsing Italian with a Robust Constraint
Grammar', w: Proceedings of COLING 92, Nantes, 1992, 1003 - 1007.
[Chambers et al. (95)] Chambers, C., Malnati, G., Tesio, R., Soma, E., 'JDII { The Linguistic
Syntax Checker' w: Proceedings of Language Engineering '95, Montpellier, 1995, 121 - 129.
[Cl_emencin (96)] Cl_emencin, G., 'Integration of a CL-checker in an Operational SGML Authoring
Environment: Methodological and Technical Issues' w: Proceedings of CLAW 96, KU Leuven,
Leuven, 1996, 32 - 42.
[Fottner-Top (96)] Fottner-Top, C., 'Workshop: Erstellung von verstandlicher und benutzerfreundlicher
technischer Dokumentation', Munchen: Institut fur technische Literatur, 1996.
[Gingras (87)] Gingras, B., 'Simpli_ed English in Maintenance Manuals' w: Technical Communication,
First Quarter 1987, 1987, 24 - 28.
[Hayes (1994)] Hayes, P. J. 'Automatic Machine Translation of Technical Information without
Post-Editing', Pittsburg: Carnegie Group, 1994.
[Heuler (93)] Heuler, M., 'Kontrollierte Sprache' w: Tekom Nachrichten, 4/93, 1993, 13 - 15.
[Hoard et al. (92)] Hoard, J.E., Wojcik, R., Holzhauser, K., 'An Automated Grammar and Style
Checker for Writers of Simpli_ed English' w: O'Brian Holt, P., Williams, N., Computers and
Writing: State of the Art, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1992, 278
- 296.
[Kincaid et al. (91)] Kincaid, J.P., Kincaid, C.D., Kni_n, J.D., Thomas, M., 'Intelligent Authoring
Aids for Technical Instructional Materials Written in Controlled English' w: Journal of
Arti_cial Intelligence in Education, Vol. 2 (3), Spring 1996, 77 - 81.
[Maas (96)] Maas, D. 'MPRO-Dokumentation' w: Hausser, R. Morpholympics-Dokumentation,
Springer 1996.
[Rank Xerox] Rank Xerox, 'Fact Sheet Locolex/Compass and XeLDA/TANS', Internal Document,
Rank Xerox Company 1996.
[SDD-Broschure] NN, 'Siemens Dokumentations Deutsch, Syntaxregeln fur Technische Dokumentation',
Internes Dokument, Siemens AG, Munchen
[Schachtl (96)] Schachtl, S., 'Requirements for Controlled German in Industrial Applications' w:
Proceedings of CLAW 96, KU Leuven, Leuven, 1996, 143 - 149.
[Wojcik & Holmback (96)] Wojcik, R.H., Holmback, H., 'Getting a Controlled Language O_ the
Ground at Boeing' w: Proceedings of CLAW 96, KU Leuven, Leuven, 1996, 22 - 31.