Czytelnia / Społeczność tłumaczy

_Glosariusz języka obcego
To urządzenie, na podstawie wprowadzonego tekstu, produkuje glosariusz z danej dziedziny w języku docelowym, podobnie jak w tłumaczeniu morfo-leksykalnym, np.  

Abdeckleiste au_en Seitenfenster hinten deformiert
+ + + + +
cover strip outside side window rear side destorted

Użytkownik może również ustawić kategorie leksykalne (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), z których potrzebuje glosariusza i zdecydować, czy glosariusz powinien zostać poszerzony o wiadomości derywacyjne: użytkownik może na przykład poprosić o przetłumaczenie odpowiedniego rdzenia czasownikowego nieznanego rzeczownika.
Niemieckie złożenia ('Leder-lenk-rad') i jednostki wielowyrazowe w języku angielskim ('brake ventilation adapter') są wyszukiwane w odpowiedniej terminologicznej bazie danych. Jeżeli nie zostaną one znalezione w bazie danych, są analizowane i tłumaczone kompozycyjnie.
Jeśli nie zaleca się, aby tłumaczenie maszynowe wprowadzonej sekwencji zostało wykonane po wstępnym przetworzeniu lub jeśli użytkownik wcale nie chce tłumaczenia automatycznego, może on, zamiast tego, aktywować funkcję FGLOSS.

_ Kontrola pamięci tłumaczeniowej { TMCON
Jak już wyżej wspomnieliśmy, BMW używa systemu pamięci tłumaczeniowej TRANSIT, narzędzie, dzięki któremu sprawdza się, czy części tłumaczonego tekstu zostały już wcześniej przetłumaczone. Warunkiem wstępnym tej funkcji jest bogaty zbiór podobnych tekstów dostępny w bazie danych.

Jak przewidziano w tym projekcie, ze względu na połączenie narzędzi językowych, będzie możliwość wyszukania w bazie danych np. leksykalnych elementów morfologicznie i/lub składniowo analizowanych zdań. W przypadku zbyt wielu dopasowań w odniesieniu do poszukiwanych fraz, użytkownik ma kolejną opcję dokonania całkowitej analizy lingwistycznej tekstu, aby mógł ustalić priorytety. W ciągu tej pełnej analizy, pod względem podobieństwa sprawdzane są nie tylko elementy leksykalne, ale również ich relacje składniowe w granicach członu zdania.

_Informatywne tłumaczenie maszynowe {MT
Na koniec, istnieje możliwość generowania ewentualnych tłumaczeń krótkich zdań lub części tekstów spełniających niektóre wymogi (np. krótkich wiadomości w serwisie informacyjnym), na podstawie reguł transferu oraz przetwarzania semantycznego w języku docelowym. Tekst wejściowy powinien spełniać następujące warunki wstępne:

{ nie powinien zawierać błędów ortograficznych ani składniowych
{ nie powinien być zbyt długi, ale stosunkowo łatwy do podziału
{ we właściwych słownikach powinien znajdować się odpowiedni materiał leksykalny

Teksty spełniające te wymagania mogą być analizowane, transferowane i  generowane w języku docelowym, co dzieje się za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi językowych. Rezultatem będzie gramatycznie poprawne zdanie w języku docelowym, które powinno być solidną podstawą do zrozumienia i, jeśli trzeba, do ostatecznego zedytowania tekstu.
Jeżeli nie zaleca się całkowitego tłumaczenia (albo z powodu wadliwych danych wejściowych albo z powodu złożoności tekstu), może zostać wykonane szybkie tłumaczenie na podstawie informacji morfo-leksykalnych mających ten sam szyk wyrazów jak zdanie wejściowe lub tzw. tłumaczenie frazowe, np.

Deckel hinten zu tief, vorne zu hoch
[The caps] [back] [too deep] [,] [sein] [high] [vorne]