Czytelnia / Społeczność tłumaczy

3.2.2. Analiza składniowa

Przetwarzanie składniowe składające się z opisu poprawnych gramatycznie struktur oraz zasad transdukcji do zinterpretowania tych zasad analizy i syntezy, które są już dostępne w kilku językach, zostało ocenione i ukończone na podstawie wybranego materiału. Szczególną uwagę poświęcono poprawie ich wydajności. W przewidzianej dziedzinie zastosowania (sektor motoryzacyjny, zwłaszcza informacja serwisowa) stosowane są np. sformułowania w stylu telegraficznym, które cechują konstrukcje bezczasownikowe, bezpodmiotowe grupy czasownikowe i grupy rzeczownikowe bez określnika.

Analiza składniowa jest wykonywana w kilku etapach; niektóre homografy są redukowane przez proste „sąsiednie” tabelki a poprzez ukończenie analizy syntaktycznej wyznaczane są grupy rzeczownikowe i niektóre części składniowe zdania. Specjalne zasady składniowe, które biorą pod uwagę częste błędy, wskazują błędy składniowe w swobodnych ograniczeniach; kompletna i zunifikowana analiza składniowa jest używana podczas próby osiągnięcia lepszych tłumaczeń. Ponieważ ten składnik używa często różnych tekstów i ograniczeń składniowych, przetwarzanie to nie może być wykonywane online.   

3.3. Narzędzia językowe

Jak już wyżej wspomnieliśmy, opisane składniki NLP (programowania neurolingwistycznego) są stosowane do wielu celów:

_ do sprawdzania pisowni, składni, stylu i terminologii
_ do sprawdzania przetłumaczalności tekstu
_ uzyskania odpowiedniego procesu tłumaczenioego, zarówno w analizie jak i w syntezie tłumaczenia na język docelowy

_ Kontrola teksu źródłowego  
Narzędzie to jest środkiem wspomagającym autora podczas tworzenia tekstu w języku źródłowym pod względem poprawności językowej i terminologicznej. Tekst w języku źródłowym musi spełniać pewne kryteria językowe – wspomaganie produkcji obcojęzycznej wersji tekstu nie miałoby sensu, jeżeli odbywałaby się ona na podstawie wadliwej wersji w języku źródłowym. Kryteria te obejmują poprawność ortograficzną, terminologiczną i składniową, unikanie długich zdań i dwuznaczności, itp. Są one potrzebne po to, aby lepiej zrozumieć tekst źródłowy. Ten typ funkcji monitoringu przy wytwarzaniu tekstu jest częściowo dostępny w istniejących systemach tekstowych wyposażonych w korektory pisowni, a także programy sprawdzające składnię i styl. Odpowiednie składniki systemu MULTILINT mogą wykorzystać wyczerpującą analizę językową oraz szczególne cechy projektowane wspólnie z autorami i twórcami systemów lokacji użytkownika. Kilka przykładów powinno zilustrować typ wiadomości przekazywanych w przypadku znalezienia nieodpowiednich danych wejściowych:

{ “Normalne” sprawdzanie pisowni:
Die Kaefigmutter der Sitzschiene ist lohse.
Warning:
"lohse: unknown word". (Ostrzeżenie: "lohse: nieznany wyraz".)