Czytelnia / Społeczność tłumaczy

3.2. Źródła językowe

3.2.1. Analiza morfologiczna

Podstawowy materiał do morfologicznego przetwarzania tekstów istniał już w wielu językach europejskich: po pierwsze, jest system MPRO, który dekomponuje wyrazy i dostarcza ich analizę i syntezę pod względem inekcji, derywacji i składu, a po drugie, istnieje kompletna lista morfemów, np. dla języka niemieckiego, 20 000 morfemów, pokrywających prawie każdy tekst (MAAS - Mpro). Składniki te są oceniane poprzez specyficzne teksty z danej dziedziny i uzupełniane według potrzeb konkretnego zastosowania. Poniżej podany jest przykład dla języka niemieckiego dotyczący sektora motoryzacyjnego:

>Seitenfenster
entry = {string='Seitenfenster',lex=fenster,clex= {lex=seite,clex=nil,
hyper= {f1=loc,f2=rand},head= {cat=n,deriv=nil,pref=nil,ehead= {gen=fem}}},
lemma=seitenfenster,hyper= {f1=loc,f2=way},head= {cat=n,deriv=nil,pref=nil,
ehead= {gen=neuter},ehead=({case=({nom};{dat};{acc}),num=sing};{case=({nom};
{gen};{acc}),num=plu})},graphics=cap}.[].

-- Struktura powierzchniowa:--
[compound,n,_1619,[hyper=loc,more=way,up=an],fenster,[n,[ns,n,a,seite,
seite,_1582,_1580,_1578,(0;n),[no,_1567,_1565,[hyper=loc,more=rand],[[0,0,0],
[n,0]],fem,no]],_1531,seite]]

-- Struktura semantyczna:--
[np,[n,[hyper=loc,more=way,up=an],_2984,fenster,_2922,_2924],[fuehren,[n,
[hyper=loc,more=way,up=an],c0,fenster,_2922,_2924],[n,[hyper=loc,_2912=
rand|_2910],wohin,seite,sg,def],no]]

=== Interpretacja: ===
Ein Seiten|fenster ist ein Fenster, das zur Seite fu1hrt .

Możliwa jest konkatencja jednostek wielowyrazowych (np. in Bezug auf) oraz zwrotów terminologicznych (np. air intake grill, przewód doprowadzający powietrze).Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę skróty i akronimy, które pojawiają się bardzo często w tekstach specjalistycznych. W szczególny sposób wyjaśnione są również wyrazy złożone.

Wyniki dostarczane przez ten komponent są również wykorzystywane do wytwarzania szczegółowych skorowidzów (np. wydobywanie części tekstu pokazującej wyraz danej kategorii składniowej).