Czytelnia / Społeczność tłumaczy

2. Użytkownik pilotażowy i jego potrzeby

Pilotażowa strona BMW podjęła pewne działania w dziedzinie produkcji i zarządzania dokumentami: stworzony został system RS, system autoringu i zarządzania dokumentami, który pozwala autorowi używać tylko standaryzowanych procesów w trakcie przetwarzania dokumentu. Około 80-100 ludzi w głównym dziale usług technicznych pracuje codziennie na systemie produkującym około 600 stron na osobę rocznie. Większość autorów to inżynierowie i/lub osoby piszące na tematy techniczne, posiadające sporą wiedzę o przetwarzaniu i układzie tekstu (około 25% z nich to początkujący).  

System używany w BMW (np. TIS = Technisches Informationssystem) pozwala skoordynować najważniejsze procesy w zakresie obsługi oraz ma na celu dostarczyć dealerowi BMW obszerne dane spakowane w funkcjonalnym kontekście zapisane na CD-ROM. Obecnie, na całym świecie, zainstalowanych jest około 3500 systemów. Istnieje płyta CD dla języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, holenderskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, amerykańskiego angielskiego i japońskiego, która jest aktualizowana cztery razy w roku.

System TIS zajmuje się przechowywaniem i administracją informacji technicznych w zakresie obsługi dokumentów. Pierwsza dziedzina zastosowania ustalana jest na podstawie korpusu składającego się z dokumentów serwisu informacyjnego wraz z instrukcjami i środkami naprawczymi, które muszą być dostępne w języku niemieckim i angielskim.

Szczególnym zastosowaniem w TIS jest Hotline Support System HUS. Problemy występujące w samochodach zgłaszane do BMW przez wyznaczonych dealerów są rozwiązywane za pomocą systemu HUS. Rozwiązanie problemu jest wyszukiwane na podstawie charakterystycznych dla danego typu danych i problemów, które infolinia (Hotline Information, HLI) już zmagazynowała, a następnie jest ono przekazywane dealerowi. W przypadku braku HLI połączonej z konkretnym problemem, sprawdza się, czy problem ten jest opisany w systemie HUS. Jeśli nie, problem zostanie dołączony do HUS i stworzona zostanie odpowiednia, pełna linia informacyjna, która zostanie włączona do bazy danych systemu i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.   
 
Aby osiągnąć dokumentację wysokiej jakości w języku oryginalnym, będącą warunkiem wstępnym sporządzenia tekstów wysokiej jakości w języku docelowym, użytkownik, np. autor dokumentów technicznych, potrzebuje narzędzi pozwalających kontrolować tekst. Kontrola ta powinna obejmować sprawdzanie pisowni, stylu i terminologii, pozwalając w ten sposób użytkownikowi optymalnie przetwarzać dokumenty, formować je i jednoznacznie przedstawiać ich treść. Prowadzi to do optymalizacji późniejszego procesu przekładu pod względem czasu, kosztów i ilości.

Poprzez włączenie systemu MULTILINT do konkretnego obszaru zastosowań TIS, którego celem jest dostęp do wyżej wymienionych informacji w wielu językach w rozsądnym czasie, będzie on również włączony w pełen obszar systemu autoringu RS, a więc dodatkowo wspierał inne czynności przetwarzania tekstu, prowadząc użytkownika i doradzając mu za pomocą przyjaznych użytkownikowi frontendów.