Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Zawód tłumacza

W 1963 roku Międzynarodowa Federacja Tłumaczy uchwaliła Kartę Tłumacza, przyczyniając się w ten sposób do uznania odrębności i niezależności zawodowej tej profesji. Trzydzieści lat później Zarząd Główny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich ustanowił Kartę Tłumacza Polskiego. Oba te dokumenty zawierają zbiór podstawowych praw oraz obowiązków, jakie powinna spełniać osoba zajmująca się profesjonalnie wykonywaniem przekładów i tłumaczeń.

Zgodnie z jej postanowieniami odpowiedzialność za jakość tłumaczenia ponosi zawsze tłumacz. Dlatego też powinien on zadbać o to, aby wykonywane tłumaczenie było wierne treści oryginału, zgodnie z zasadami sztuki przekładu. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o dosłowne tłumaczenie. Powinno być ono dostosowane do norm językowych przyjętych w innym języku i kraju. Tłumacz powinien wykazać się nie tylko dogłębną znajomością języka obcego, ale również doskonałą znajomością języka, na który wykonywany jest przekład. Ponadto oprócz tej wiedzy, powinien wykazać się wiedzą dotyczącą tematu tłumaczenia. Pamiętając również o tym, że w ramach języków zachodzą różne zmiany leksykalne, gramatyczne bądź ortograficzne, tłumacz powinien na bieżąco poszerzać swoją wiedzę oraz podnosić kwalifikacje, dbając w ten sposób o jak najwyższą jakość wykonywanych tłumaczeń. Dokonując przekładu tłumacz powinien zachować bezstronność oraz jak najlepiej wykazać się swoimi umiejętnościami, aby móc umożliwić porozumiewanie się ludzi, mówiących różnymi językami.

Spełniając te warunki tłumacze aktywnie uczestniczą w rozwoju i budowaniu społeczeństwa wielokulturowego, umożliwiają dialog pomiędzy narodami, przyczyniając się w ten sposób do pokojowego rozwiązywania konfliktów, a także dzięki swym przekładom upowszechniają zdobycze kultury poszczególnych narodów na całym świecie.

Źródło: www.tepis.org.pl/biuletyn/40/fit.htm