Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Zaoczne i internetowe kursy dla tłumaczy
 
Christine Schmit
 
tłum. Marcin Dziuba
 
 
Tłumacze są świetnymi kandydatami do uczestniczenia w kursach zaocznych oraz internetowych, ponieważ często, kiedy decydują się wziąć udział w takim kursie, pracują już jako tłumacze lub w innym zawodzie. Również ze względu na fakt, iż dla tłumacza bardzo ważna jest ciągła edukacja, tego typu szkolenia mogą stanowić ciekawą propozycję, a zarazem alternatywę kursów tradycyjnych, szczególne dla osób, które nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia odbywające się w określonym miejscu. Ponadto mogą również zainteresować fachowców, którzy mają doświadczenie w takich dziedzinach, jak prawo, medycyna, czy inżynieria, posiadają niezbędne umiejętności językowe potrzebne w pracy tłumacza i w związku z tym chcieliby uzyskać certyfikat umożliwiający im wykonywanie zawodu.

Liczba kombinacji językowych w większości kursów jest ograniczona, dominują języki europejskie i azjatyckie. Ze względu na brak zapotrzebowania, kombinacje, które uwzględniałyby języki mniejszościowe, nie są oferowane.

W zakres oferowanych kursów wchodzą zarówno szkolenia wprowadzające, jak i uznawane w skali międzynarodowej, pozwalające uzyskać stopnie magistra i doktora. Niektóre kursy przeznaczone są dla początkujących tłumaczy lub uczących się języka, inne przygotowują do oficjalnych egzaminów lub zdobycia stopni naukowych. Są również kursy doskonalące, mające na celu rozwijanie lub podtrzymanie umiejętności translacyjnych.

Poniższa lista zawiera ponadto informacje o kursach dla tłumaczy kabinowych, konferencyjnych, tłumaczy list dialogowych oraz terminologów.

Argentyna
• Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.traductores.org.ar/
Podczas pisania lista oferowanych kursów była jeszcze niedostępna.
Australia
• University of Western Sydney
Magisterskie studia humanistyczne w zakresie translatoryki i językoznawstwa
http://handbook.uws.edu.au/hbook/course.asp?course=0A59E
Czas trwania: 1 rok w pełnym wymiarze godzin lub 2 lata studiów zaocznych.
Kombinacje językowe: arabski - angielski, chiński - angielski, japoński - angielski, hiszpański - angielski, wietnamski - angielski.
Języki francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski i koreański mogą zostać dodane w zależności od zapotrzebowania.
Wymagania wstępne: stopień licencjata, wynik egzaminu IELTS: 7.0 lub równorzędny.
Kanada
• Collège universitaire de Saint-Boniface
Certificat de traduction (Certyfikat tłumacza)
http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/ctra/index.html
Czas trwania: 3 lata (z uwzględnieniem możliwości czasowych uczestników).
Kombinacje językowe: francuski - angielski.
Wymagania wstępne: egzamin wstępny.
• University of Toronto - School of continuing studies
Certyfikat studiów dokształcających w zakresie translacji profesjonalnej
http://learn.utoronto.ca/
Czas trwania: 50 godzin – maksymalnie 10 miesięcy.
Kombinacje językowe: kantoński - angielski, mandaryński dialekt języka chińskiego - angielski, francuski - angielski, niemiecki - angielski, włoski - angielski, japoński - angielski, koreański - angielski, portugalski - angielski, hiszpański - angielski.
Nauka we własnym zakresie na podstawie udostępnionych materiałów. Język francuski dostępny w Internecie.