Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Pojęcie 4: Przeprowadzanie T/P jest częścią, a nie wynikiem procesu uczenia się języka.

Pojęcie 5: Ostatecznym celem dla studentów T/P powinno być zrozumienie tekstu przez odbiorców

Pojęcie 6: Nie wszystkie teksty do tłumaczenia i przekładu wzbudzą ciekawość u każdego studenta.

Pojęcie 7: Zawsze pamiętaj o celu tekstu do tłumaczenia i przekładu.

Pojęcie 8: Umiejętność tłumaczenia pisemnego i przekładu wykracza poza rozumienie jedynie znaczenia wyrazów.

Pojęcie 9: Gotowy tekst tłumaczenia, jak również gotowy przekład to nigdy nie koniec pracy.

Pojęcie 10: Nade wszystko, T/P wymaga dyscypliny.Bibliografia:
Balupuri, C. (1997). Linguistic and paralinguistic features of simultaneous interpretation. In C. Balupuri (Ed.), Translation as serious business (pp. 33-39). New Delhi: Bahri Publications.
Balupuri, C., & Munjal, G. (1997). Devaki to Yashoda: A translation talk. In C. Balupuri (Ed.), Translation as serious business (pp. 7-15). New Delhi: Bahri Publications.
Buck, G. (1992). Translation as a language testing procedure: Does it work? Language Testing, 9(2), 121-148.
Chaudhuri, S. (1999). Translation and understanding. New Delhi, India: Oxford University Press.
Chriss, R. (2000). Translation as a profession. Retrieved October 25, 2004, from http://home.comcast.net/~r.chriss/Articles/Articles.html
Cincotta, M. S. (1995). Literary translation: A personal perspective. Paper presented at the Conference on Interpreting and Translation, Sydney, New South Wales, Australia.
Cordero, A. D. (1984). The role of translation in second language acquisition. The French Review, 57(3), 350-355.
Cote, P. R. (1990). From principles to pragmatics: Teaching translation in the classroom. The French Review, 63(3), 433-443.
Gentzler, E. (2001). Contemporary translation theories (Second revised edition ed.). Clevendon: Multilingual Matters Ltd.
Hu, H. C. (1999). The nucleus of translating as one critical concern in translation pedagogy and assessment. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 37(3), 177-194.
Ishikawa, L. (1995). English/Japanese professional interpretations: Its linguistic and conceptual problems. Edinburgh Working Papers in Applied Linguistics, 6, 41-57.
Kern, R. G. (1994). The role of mental translation in second language reading. Studies in Second Language Acquisition, 16(4), 441-461.
Maier, C. (1998). Gaining multiple competencies through translation. ADFL Bulletin, 30(1), 30-33.
Massoud, M. M. F. (1988). Translate to communicate: A guide for translators. Elgin, IL: David C. Cook Foundation.
Nae, N. (2004). In defense of translation. NUCB Journal of Language Culture and Communication, 6(1), 35-46.
Newmark, P. (1981). Approaches to translation. Oxford, UK: Pergamon Press.
Newmark, P. (1991). About translation. Clevendon: Multilingual Matters, Ltd.
Percival, C. (1983). Techniques and presentation. In The translator's handbook (pp. 89-97). London: Aslib.
Rose, M. G. (1981). Introduction: Time and space in the translation process. In M. G. Rose (Ed.), Translation spectrum: Essays in theory and practice (pp. 1-7). Albany, NY: State University of New York Press.
Stansfield, C. W., Scott, M. L., & Kenyon, M. (1992). The measurement of translation ability. The Modern Language Journal, 76(4), 455-467.
Vinay, J. P., & Darbelnet, J. (1958). Stylistique comparee du francais et de l'anglais. Paris: Didier.
Ward, M. J. (1992). Translation and interpretation: What teachers need to know. The French Review, 65(4), 578-588.
Weiss, T. (1995). Translation in a borderless world. Technical Communication Quarterly, 4(4), 407-425.