Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Pojęcie 10: Nade wszystko, T/P wymaga dyscypliny.

To ostatnie pojęcie wynika niejako z wcześniej omówionego pojęcia 9 i częściowo z osobistych doświadczeń nauczania tłumaczenia na poziomie uniwersyteckim. Zamierzeniem jest przekonanie studentów, że podjęcie pracy T/P jest poważnym zadaniem, którego nigdy nie można lekceważyć. Nierzadko tłumacz całą noc trudzi się, by w odpowiedni sposób sformułować tłumaczone wyrażenie. Tłumacz ustny musi znosić wymagających słuchaczy i niesympatycznych przedmówców, aby dobrze przekazać potrzebne informacje. Prawdziwi tłumacze ustni i pisemni, zawodowi, czy niezależni, rozumieją potrzeby poświęcenia się, jaka wiąże się z tego rodzaju pracą. Nie można przecież zrezygnować w połowie ani zakończyć bez wyczerpania wszystkich możliwych środków, które zgromadziliśmy, aby otrzymać jak najlepszy rezultat.

Mimo, że studenci kursów T/P nie powinni być oceniani wg dokładnie tych samych standardów, powinni wiedzieć, że dyscyplina i wysiłek są kluczowymi elementami do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie T/P, a kursy uniwersyteckie z pewnością będą wymagały więcej dyscypliny niż większość innych kursów, w tym anglojęzycznych. Jak twierdzi Ward (1992), „ tłumacz musi być bardzo operatywnym, samodzielnym pracownikiem z dużą wytrzymałością i determinacją, aby zrozumieć pracę bez pomocy, czy nadzoru innych, a często bez korzystania ze specjalistycznej terminologii”, jak również „powinien posiadać wewnętrzne przekonanie do wykonania swojej pracy jak najlepiej, do bycia precyzyjnym i unikania skrótów, czy „fałszu”” (p.580).

Wniosek

W niniejszej pracy zaprezentowano dziesięć pojęć uznanych za ważne (jeśli nie nieodzowne) dla obecnych i przyszłych studentów tłumaczenia i przekładu na poziomie szkół wyższych, szczególnie dla studentów języków obcych. Powinni oni docenić wymagania stawiane przed zapisaniem się na kursy T/P. Jest nadzieja, że im więcej wiedzą o T/P, tym lepiej zdają sobie sprawę z tego, czego będzie się od nich wymagać później. Takie kursy rozbudzają umiejętności i zdolności rozwoju w wielu różnych dziedzinach, co może być dla studentów zaskakujące.

Podsumowaniem niech będą słowa Cordero (1984) i jego wyjaśnienie istoty kursów tłumaczeniowych:

Różnorodne ćwiczenia podejmowane podczas kursów tłumaczeniowych mają na celu rozwijanie praktycznych i popularnych umiejętności studenta języków obcych. Niemniej jednak, korzyści takich kursów nie ograniczają się wyłącznie do rozwijania zdolności translacyjnych. W procesie tłumaczenia student nabywa wiedzę i umiejętności w innych dziedzinach języka obcego, jak również: ćwiczy wymowę, buduje słownictwo w sposób aktywny i bierny, pogłębia rozumienie i doskonali umiejętność pisania. To wszystko rozszerza naukę komunikowania się, a to ponad wszystko stanowi najistotniejszy element edukacji. (p.355)

Jest to z pewnością przesłanie warte przetłumaczenia.Załącznik: 10 Pojęć

Pojęcie 1: Studenci nie powinni spodziewać się, że staną się biegłymi tłumaczami jeszcze w trakcie studiów.

Pojęcie 2: Tłumacze pisemni i ustni powinni wykazać sprawność ciała i umysłu

Pojęcie 3: Znajomość drugiego języka jest niezbędna, ale nie wystarcza do przeprowadzania tłumaczeń pisemnych i ustnych.