Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Zawodowi tłumacze są bardzo rzadko zapraszani do dawania wskazówek swoim byłym nauczycielom; jeszcze rzadziej zapraszani są do uczenia studentów.

Działania umacniające kontakty:

- Możliwości szkoleń dla studentów w unijnych usługach tłumaczeniowych: mamy wiele programów, dzięki którym studenci i absolwenci mogą z nami pracować w formie płatnych szkoleń i bezpłatnych staży.

Najdokładniejsza informacja znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.eu.int/stages/default_en.htm), ale Komisja oraz wszystkie instytucje unijne dają podobne szanse na zdobycie doświadczenia;

- Wykłady i rozmowy z tłumaczami: niektórzy doświadczeni tłumacze pomagają w szkoleniach tłumaczeniowych na uniwersytetach niedaleko Brukseli i Luksemburgu.

Dalej, Usługi Tłumaczeniowe Komisji Europejskiej mają swoje małe przedstawicielstwa w następujących miastach,: Ateny, Berlin, Kopenhaga, Helsinki, Lizbona, Madryt, Mediolan, Sztokholm, Wiedeń a ich tłumacze chętnie odwiedzają uniwersytety i rozmawiają ze studentami.

Kontakt umieszczony jest na naszej stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/translation.

- „Uczestnictwo w programach tłumaczeniowych" pozwalające praktykującym tłumaczom na nauczanie na uniwersytetach.:

Komisja Europejska wprowadziła program zainicjowany przez uniwersytet fiński, dzięki któremu uniwersytety mogą zapraszać na 6 tygodni doświadczonych tłumaczy, aby szkolili i sami byli szkoleni. Jak do tej pory, organizatorami były następujące uczelnie:

Rok   Uczelnia organizująca   Rodzimy język tłumacza

1997   Tampere, Finlandia         niemiecki

1998   Tampere, Finlandia         niemiecki

1999   Helsinki, Finlandia          francuski

2000   Helsinki, Finlandia          angielski

2001   Tarragona, Hiszpania      angielski

2001   Praga, Rep. Czeska         angielski

2001   Madryt, Hiszpania          francuski

2001   Saloniki, Grecja              francuski

- Nie tylko wykładamy, ale i słuchamy wykładów. Często organizujemy wykłady dla naszych pracowników oraz zapraszamy specjalistów z uniwersytetów z całej Europy, aby rozmawiali z tłumaczami.

Od 1999 roku organizujemy coroczną serię wykładów „Teoria a praktyka"; zaprosiliśmy dwóch pracowników naukowych, aby wykładali, oraz zapoznaliśmy ich z naszymi usługami, żeby mogli dowiedzieć się czegoś o rzeczywistości. Szczegóły są na stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/translation/theory;