Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jednakże, sprawy się pogarszają. Osiągają szczyt w punkcie 1.9.8.10.99.9:

1. Aktywa

1.9 Inne aktywa

1.9.8 Inne aktywa

1.9.8.10.00-9 Aktywa nie używane w operacjach bankowych

1.9.8.10.99.9 Inne

Można zauważyć, że Outros Valores e Bens pojawiają się dwa razy. To nie jest błąd, tak właśnie to wygląda w wykresie COSIF. Przeciętny czytelnik pomyśli, że oszalałem. Dlatego pozwolę sobie na drobne oszustwo i przetłumaczę to w ten sposób: 

1. Aktywa

1.9 Inne aktywa

1.9.8 Różne

1.9.8.10.00-9 Aktywa nieużyte w operacjach bankowych

1.9.8.10.99.9 Różne

Pozostaje więc pytanie: co wchodzi w skład tej pozycji? Łatwe. Pozycja1.9.8.10.00-9 jest dla aktywów, które są w posiadaniu banku, a które nie mogą być użyte w operacjach bankowych. Zwykle pochodzą one od niewypłacalnych dłużników. Są specjalne pięciocyfrowe oznaczenia dla imóveis (real estate / nieruchomości - w tym szczególnym przypadku bank w Stanach Zjednoczonych użyłby terminu OREO, Other Real Estate Owned / Inne posiadane nieruchomości) veículos e afins (samochody i inne podobne aktywa), itd.- ale nie dzieła sztuki.

Jeśli bank nie może odzyskać długu, przyjmuje wówczas zgodnie z prawem i własną satysfakcją dzieło van Gogha (dação em pagamento), zabieg taki nazywa się Ativo, Outros Valores e Bens, Outros Valores e Bens, Bens não de Uso Próprio, Outros. Teraz wszystko jest jasne. Co mianowicie? Już państwo zapomnieli o van Goghu? Zatem przepraszam.