Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jednakże CVM nie może zwolnić nikogo z wymagań prawnych, takich jak correção monetária, dlatego też banki musiały publikować swoje sprawozdania finansowe z dwoma kolumnami cyfr, jedna z adnotacją pela legislação societária (in accordance with the provisions of the business corporation act / zgodnie z postanowieniami Ustawy o przedsiębiorstwach - w tłumaczeniu często skracane do per S.A. Law) druga kolumna to pela correção integral (fully indexed / w pełni zindeksowane).

Fakt, że jedna kolumna pokazuje zyski, a druga straty mógł być źródłem problemów zagranicznych analityków, ale Brazylijczycy wiedzieli dokładnie, co one oznaczają. Obydwie formy indeksacji zostały umorzone, ale można je zobaczyć w sprawozdaniach finansowych do roku 1996, znajduje się na nich również ativo permanente.

Standardowe tabele ksiąg rachunkowych -COBAN i COSIF

Wszystkie brazylijskie instytucje finansowe są zobowiązane używać tabel ksiąg rachunkowych, znanych jako COSIF, akronim utworzony od Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Standard Chart of Accounts for Brazilian Financial Institutions /  Standardowe tabele ksiąg rachunkowych brazylijskich instytucji finansowych). COSIF zastąpił COBAN, starszy typ tabel, w roku 1988.

COSIF został stworzony przez Okólnik Centralnego Banku i może być z czasem unowocześniany przez inne okólniki, by sprostać zmieniającym się wymaganiom. Jest to bardzo szczegółowa tabela, stworzona według bardzo rygorystycznego czteropoziomowego planu. Poniżej prezentuję, jak to wygląda.

Proszę sobie wyobrazić, że BrazilBank posiada większość udziałów w peruwiańskiej firmie PeruLease. COSIF wykaże:

2. Aktywa stałe
2.1 Inwestycje
......
2.1.2 Udziały w spółkach stowarzyszonych i kontrolowanych
....
2.1.2.10.20-2 Udziały w spółkach stowarzyszonych i kontrolowanych, wyceniane metodą kapitałową

... więc pozycja w bilansie 2.1.2.10.20-2 jest dokładnie tym, czego państwo szukają. Są jeszcze pozycje na tym samym poziomie dla lokalnych firm, premie z tytułu inwestycji i inne dziwne informacje, które banki muszą zamieszczać w swoich bilansach. Dłuższy 10.00-6 tag pozostawia Centralnemu Bankowi większe pole do manewru, by zaktualizować wykresy.

Nie ma więc żadnych wątpliwości dotyczących rozmieszczenia informacji .

Powtórki, inne,  różne  i rozmaite

Nie ulega wątpliwości, że powinny być przejrzyste i odpowiednio uporządkowane. A także łatwe w użyciu. Księgowi mogą zmienić pracę i kontynuować naliczanie i uznawanie, jak gdyby nigdy nic. Jest to również wysoce współmierne w przypadku sprawozdań finansowych. Jednakże ma również pewne braki.