Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Słownictwo brazylijskiego podatku ICMS

Danilo A. Nogueira

tłum. Anna Muszyńska

Źródło:

 

ICMS to skrót od Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda que as Operações se Iniciem no Exterior (Podatek od Przepływu Towarów, Międzystanowe i Międzymiastowe Usługi Transportowe i  Komunikacyjne, Nawet jeśli Transakcja jest Zapoczątkowana za Granicą).

Tak naprawdę ICMS to trzy podatki w cenie jednego; prawdopodobnie to także odpowiedź rządu na konieczność zmniejszenia liczby podatków w Brazylii. ICMS łączy (1) podatek od przepływu towarów, (2) podatek od międzystanowych i międzymiastowych usług transportowych i (2) podatek od usług telekomunikacyjnych.

Niniejszy artykuł dotyczy trzech najważniejszych części tej wyjątkowej hydry; początkowo znanej jako imposto sobre a circulação de mercadorias, ze skrótem ICM.

ICMS przypomina europejski podatek VAT i kanadyjski GST. Jednakże, inaczej niż VAT i GST, ICMS jest stosowany jedynie w usługach dotyczących drugiej i trzeciej części hydry.

Tłumacze europejscy płacą VAT; brazylijscy tłumacze nie płacą ICMS: lecz ISS, miejscowy podatek o całkiem odmiennym charakterze. Dużo się mówi o zamianie ICMS i pochodnego IPI na podatek zbliżony do VAT, zwany IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) - ale na razie są to tylko spekulacje.

Czym jest wartość dodana?

ICMS i jego poprzednik ICM, są podatkami od wartości dodanej (impostos sobre o valor agregado). Oznacza to, że wysokość sumy podatku ICMS, podlegająca płatności, będzie wyliczona na podstawie wartości dodanej do opodatkowanego przedmiotu, a nie na bazie jej całkowitej ceny.

Po prostu Companhia Polidora de Peças kupuje nieobrobione elementy od Companhia de Peças Brutas za $9, przetwarza je i sprzedaje za $12. Companhia Polidora de Peças płaci ICMS podatek od $3, wartości dodanej do wartości innych części ($12-$9), a nie od ceny całkowitej ($12). W praktyce, wyliczenie wartości dodanej nie jest zawsze takie proste i dlatego podatek ten traktuje się jako não-cumulativo (niekumulujący się i niekaskadowy). Przedstawię teraz dokładnie, jak działa ten proces.