Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

g) Czy wymaga się od ciebie zastosowania określonego oprogramowania przetwarzającego tekst?

h) Czy wymaga się od ciebie zastosowania określonych narzędzi CAT, takich jak Trados albo Déjà Vu?

i) Czy oprogramowanie wspomagające tłumaczenia jest dostępne?

Dwukrotne sprawdzanie

j) Przed oddaniem tłumaczenia upewnij się, że tekst został sprawdzony dwa razy pod względem ścisłości, zgodności, pisowni czy czcionki.

k) Czy tekst brzmi tak, jakby został przetłumaczony? W razie wątpliwości, poproś kogoś nieznającego języka źródłowego o przeczytanie tekstu i ocenienie go.

Dostarczenie tłumaczenia

l) Gdzie powinno być dostarczone tłumaczenie - na adres domowy czy internetowy klienta?

m) Do kiedy należy przetłumaczyć tekst?

n) W jaki sposób tłumaczenie powinno zostać dostarczone - faksem, mailem, pocztą?

o) Czy kopie wysłanego materiału powinny zostać zwrócone?

Opłaty podstawowe i dodatkowe

p) W jaki sposób opłaty zostaną naliczone? W zależności od czasu poświęconego na tłumaczenie czy może za jedno słowo, zdanie?

q) Czy będą dodatkowe opłaty za nieprzewidziane trudności?

r) Czy będą dodatkowe opłaty za zaznajomienie się ze specjalistycznym tematem i słownictwem?

s) Czy wymagana jest korekta tekstu?

t) Czy VAT zostanie wliczony?

Zapłata

u) Kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana zapłata?

v) Jaka metoda zapłaty jest wymagana - przelew bankowy, czek?

Odpowiedzialność i odszkodowanie

w) Czy tłumaczenie powinno być poufne?

x) Czy twoje ubezpieczenie, które będzie niezbędne, pokrywa wszystkie koszty nieprzewidzianych sytuacji?

y) Czy za wcześniejsze wywiązanie się z zadania przysługuje ci dodatkowe wynagrodzenie?

To by było na tyle! Jeżeli jesteś w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania, to jesteś o krok bliżej od stania się profesjonalistą.