Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Secretária jest kolejnym problematycznym słowem. Nie można go stosować, jak się chce. Secretariado jest profissăo regulamentada (regulowaną profesją), jak księgowość, medycyna czy inżynieria. Jedynymi osobami, które mogą prawnie nazywać się secretários lub secretárias (tylko niewielu mężczyzn pracuje w tym zawodzie) to osoby posiadające curso superior de secretariado (dyplom ukończenia szkoły dla sekretarek) lub pracujące już w tej branży przed wejściem w życie tego prawa.

Tysiące osób wykonujących pracę  sekretarki ale nie będących secretárias są zarejestrowane jako assistentes administrativas. Wiele z tych assistentes administrativas posiada licencjat z translacji. Przy okazji, wielu tłumaczy dąży do wprowadzenia regulamentaçăo, by zabronić nietłumaczom (jak sekretarki) wykonywania pracy tłumaczy. Śmieszny jest ten świat.

Wracając do rzeczy. Klient nigdy nie nazwie cię empregado da Empresa X. Będziesz funcionário firmy. Funcionário jest ktoś, kto ma określone zadanie i pozycja ta jest bardziej prestiżowa niż zwykłe stanowisko pracy. Osoby, które straciły pracę uprawnione są do seguro desemprego (ubezpieczenie dla bezrobotnych), co prowadzi do powstania nowego eufemizmu: está recebendo o seguro (odbiera ubezpieczenie [dla bezrobotnych]), unikając niekorzystnego desemprego. Przy okazji, pracownik, está no seguro, lub ficou no seguro jest pechowcem, który miał wypadek w pracy i otrzymuje rentę powypadkową, a nie osoba zwolniona z pracy.

Po ciężkiej pracy, każdy ma prawo do wakacji. W Brazylii należy się do miesiąca płatnych wakacji rocznie. Dodatkowo, zgodnie z Konstytucją, przysługuje prawo do wakacyjnego dodarku równego 1/3 miesięcznej pensji. Dlaczego właśnie to powinno być zamieszczone w Konstytucji, nawet nie będę próbować wyjaśniać. Ale ponieważ jest zapisane w Konstytucji, nazywane jest terço constitucional. Tłumaczy się to w dowolny sposób. Nie będę nic sugerować. Już wyjaśniałem, co oznacza i będzie to wyzwanie dla was.

Zwolnieni pracownicy mają prawo do otrzymania swoich wypłat wakacyjnych i należnych im dodatków jako części verba rescisória¸ znanej pod starą nazwą indenizaçăo lub os direitos, równoznaczne z odprawą, ale to już wiemy. Pracownicy mają również prawo do férias proporcionais, co oznacza płatność proporcjonalną. Niech wyjaśnię: rok pracy uprawnia cię do jednego miesiąca wakacji, co oznacza férias vencidas.

Jeśli pracujesz rok i jeden miesiąc masz prawo do jednego miesiąca i 1/12 miesiąca wakacji. Znane to jest jako férias vencidas e proporcionais. Okres, w którym otrzymujesz prawo do wakacji to período aquisitivo, którego wolałbym nie tłumaczyć jako acquisitive period (okres przejęcia). Pewnie będziesz miał do czynienia z wieloma słowami typu: pro-rata (pro rata), vested vacation rights (nabyte prawo do wakacji), vesting period (okres nabywczy) itp. Powodzenia.

Férias vencidas e proporcionais, plus aviso prévio, FGTS com multa i Bóg jeden wie co jeszcze oznaczają całkiem sporą sumę pieniędzy. W czasie wzrostu bezrobocia wielu ludzi wykorzystuje odprawy do założenia sklepu franchisingowego, co prowadzi do wypełnienia centrów handlowych sprzedawcami amatorami. Osoby te oddałyby sobie przysługę, czytając trochę o bankructwie, temat ten poruszyłem w poprzednim wydaniu the Translation Journal. Może się przydać. Nigdy nie wiadomo.