Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Pobieranie wynagrodzenia

Andrei Gerasimov

tłum. Stanisław Dunin

Źródło: www.accurapid.com

 

Celem tego artykułu jest ulepszenie komunikacji na temat wynagrodzeń pomiędzy tłumaczami freelancerami a biurami tłumaczeń.

Artykuł oparty jest na doświadczeniach autora jako tłumacza freelancera z języka angielskiego na rosyjski, i na odwrót, dla 45 biur w 12 krajach (USA – 11, Wielka Brytania – 7, Rosja – 5, Japonia – 4, Belgia – 3, Czechy – 3, Francja – 3, Niemcy – 2, Hong Kong – 2, Izrael – 1, Holandia – 3, Szwecja – 1) i 20 bezpośrednich klientów w czterech krajach (Rosja – 14, Francja – 1, Izrael – 1, USA – 3) pomiędzy lipcem 1999 a lipcem 2003, z przybliżoną łączną liczbą 2 milionów słów przetłumaczonych z języka źródłowego.

W zasadzie wszyscy tłumacze freelancerzy znają frustrację wywołaną wysiłkiem i marnowaniem czasu przy ściąganiu wynagrodzenia za przekłady. Optymalizacja tego procesu dla wielu z nich może okazać się przydatna.

Do problemu można podejść na dwa sposoby:

1. Dokładnie sprawdzając rzetelność płatniczą klienta PRZED podjęciem zlecenia.

2. Profesjonalnie ściągając należności PO wykonaniu zlecenia i dostarczeniu go klientowi.

Jeśli pierwszy krok jest odpowiednio wykonany, drugi jest zbędny. Patrz Tab.1.

Tab. 1