Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Plajtując w Brazylii

Danilo Nogueira

tłum. Beata Gudz

Źródło: www.accurapid.com

 

W obecnych czasach ludziom, firmom, a nawet całym narodom zdarza się całkowicie popaść w długi, więc pomyślałem, że przyszła pora na wzmianki o niewypłacalności i bankructwie. Któż wie, co przyjdzie nam tłumaczyć jutro? Oczywiście jeśli sami w tym czasie nie zbankrutujemy.

Co się dzieje z ludźmi, którzy nie mogą spłacić swoich długów w Brazylii? W znacznym stopniu zależy to od faktu, czy są oni comerciantes, instituições financeiras, czy kimś zupełnie innym.

Comerciantes (handlarze, sprzedawcy)

Wyjaśniając pobieżnie – comerciante to osoba sprzedająca rzeczy materialne, bez względu na ich producenta. Ten termin określa więc sprzedających rzeczy kupione od innych, jak również rzeczy wyprodukowane przez nich samych, czyli producentów.

Comerciante jest handlarzem, sprzedawcą, jak napisałem w poprzednim artykule dla „Translation Jorurnal”. Handel lub handel detaliczny – jakkolwiek go nazwiesz – jest uregulowany przez Codigo Comercial (Kodeks Handlowy), staroświeckie prawo z 1850 roku, zaczynające się od słów: Cesarz Piotr II z Bożej łaski wybrany przez aklamację, konstytucyjny cesarz i wieczny obrońca Brazylii…i wspominający súditos do Império (poddanych Cesarstwa) jak również tropeiros (zaprzęgających osły). Wiele z nich obowiązuje w dalszym ciągu, ale Część Trzecia, Quebras („Krachy”) została uchylona.

Pojęcie krach funkcjonuje w dalszym ciągu: czarny czwartek na giełdzie nowojorskiej nazywa się quebra de 1929, a direito falimentar to obecne określenie prawa upadłościowego. W zasadzie obecne prawo regulujące sprawy niewypłacalności handlowej to Lei de Falências, które, notabene, nie jest właściwym Lei (przepisem, ustawą) lecz Decreto-Lei (DL 7661/45), czyli rozporządzeniem tymczasowym z mocą ustawy. Nie należy zbywać tego rozporządzenia tak jak brytyjska diaspora w Brazylii – to słowo znajdziesz w każdym dobrym słowniku. Oni go nie znajdą, ale to inna kwestia.

DL 7661/45 przewiduje dwa sposoby radzenia sobie z niewypłacalnością: falência (bankructwo) i concordata (porozumienie, ugoda).

Falência (bankructwo)

Bankructwo to rzecz drastyczna: po tym jak dłużnik é declarado falido (zostanie uznany za bankruta) o juiz nomeia um síndico (sąd mianuje syndyka masy upadłościowej), który arrecada os bens (obejmuje w posiadanie majątek), wierzyciele habilitam-se (występują z roszczeniami) apresentando declarações de ardito (wnosząc dowód roszczenia), majątek jest em hasta pública (publicznie wystawiony na aukcję), wierzyciele są finansowani z wpływów a działalność handlowa jest liquidado (rozwiązana). Koniec.