Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

W powyższych przykładach język tekstu oryginalnego zawierał tylko jedną zasadę jakości, natomiast język przekładu zawiera dwie (jakości i sposobu).

Bibligrafia

1. Grice H. P. a. "Logic and Conversation." In Cole and Morgan, 1975.
2. Grice H. P. b. "Logic and Conversation." The Logic of Grammar, ed. Donald Davidson and Gilbert Harman, 1975.
3. Grice H. P. "Further Notes on Logic and Conversation", In Cole 1978.
4. Grice H. P. Studies in the Way of Words. Cambridge MA: Harvard University Press, 1986.
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение, Москва, издательство ИОСО РАО 2001.
6. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе, Москва, издательство "Международные отношения", 1980.
7. Oxford Dictionary of Slang, Oxford University Press, 1999.
8. NTC's American Idiom's Dictionary, "Русский язык", Москва, 1991.
9. Richard A. S. NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, third edition, NTC Publishing Group, 2000.
10. Amiredzhibi Ch. Data Tutashkhia, English translation, Raduga Publishers, 1985. Translated by Antonina W. Bouis.
Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, Moscow, Progress Publishers, 1974.