Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Kodeks tłumacza przysięgłego

Opracowany został przez Komitet Redakcyjny Kodeksu Tłumacza Przysięgłego przy współudziale przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawiera on zbiór zasad praktyki zawodowej w ramach tłumaczeń pisemnych i ustnych, a także wskazania dotyczące poszanowania etyki tego zawodu.

Etyka zawodu

  1. Tłumacz powinien zadbać o swój wizerunek jako osoby godnej zaufania.
  2. Tłumacząc tekst, powinien pamiętać o zachowaniu wierności wobec oryginału „zgodnie z zasadami sztuki przekładu tłumaczenia specjalistycznego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego.”
  3. Tłumacza przysięgłego obowiązuje szczególna bezstronność, nie może on pod żadnym pozorem prezentować swoich poglądów.
  4. Jeśli nie dysponuje on wystarczającą wiedzą specjalistyczną w danej dziedzinie może odmówić wykonania tłumaczenia.
  5. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskuje w związku z wykonywanym tłumaczeniem.
  6. W nagłych przypadkach związanych z chorobą, ratowaniem zdrowia, życia lub mienia, tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia.
  7. W przypadku pojawienia się trudności podczas pracy nad tekstem, tłumacz ma prawo do konsultowania swoich wątpliwości z rodowitym znawcą danego języka, jeśli to nie jest ojczysty język tłumacza.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego, jak również pełny tekst etyki tego zawodu można znaleźć na stronie: www.tepis.org.pl

Kodeks Tłumacza Przysięgłego został przyjęty uchwałą w dniu 31 marca 2005 r.