Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jakość i efektywność – rozbieżne elementy w praktyce tłumaczeniowej?

Jeannette Ørsted

tłum.Karol Kowalski

Źródło: www.accurapid.com

RÉSUMÉ

Cet article cherche à décrire les démarches de l’évaluation de la qualité dans un grand bureau de traduction d’envergure nationale. Fondé il y a plus de dix ans, ce bureau a connu un taux de croissance en rapide augmentation au cours des cinq dernières années. Il est possible d’imputer l’accroissement du chiffre d’affaires autant à une très solide fidélité de la clientèle, due à une efficacité et une relation de confiance hors pair, qu’à des normes de qualité élevées, bien définies et transparentes. L’esprit de l’entreprise veut que les traducteurs puissent travailler dans un environnement où l’on offer des contrats à durée déterminée. Par conséquent, le chiffre d’affaires accru a permis le recrutement d’un grand nombre de traducteurs et de services de soutien pour le service informatique. C’est pourquoi les procédures en évaluation de la qualité ne sont plus la responsabilité d’une seule personne mais bien de toute l’entreprise. Ces procedures doivent donc faire partie des routines quotidiennes et intégrer tous les aspects de l’entreprise. Afin de bien comprendre la situation du marché actuel de la traduction, l’auteur brosse un panorama du marché en s’appuyant sur l’étude et sur l’information ASSIM portant sur la nouvelle économie. L’auteur présente ensuite le cas de Translation House of Scandinavia avant de terminer par l’examen des systèmes potentiels de contrôle de la qualité qui sont actuellement disponibles et utilisés par l’industrie de la traduction.

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie procedur kontroli jakości w dużej międzynarodowej firmie. Firma istnieje ponad dziesięć lat, jednak tempo jej rozwoju w ciągu ostatnich pięciu lat szybko się zwiększa. Wzrost obrotów można przypisaćlojalności klientów opartej na dużym poziomie efektywności i zaufania, a także na wysokich, wyraźnie określonych i przejrzystych normach jakości. Firma oparta jest na zasadzie zapewnienia tłumaczom pracy na pełnym etacie. W rezultacie wzrost obrotów wymaga zatrudnienia dużej liczby tłumaczy oraz obsługi technicznej w dziale technologicznym. Dlatego też procedury kontroli jakości przestały być jedynie kwestią indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika i stały się sprawą zbiorową – powinny być częścią codziennych zajęć obejmujących wszystkie aspekty działalności firmy. Aby można było zrozumieć warunki panujące dzisiaj na rynku tłumaczeń, autorka przedstawia ogólny jego zarys, opierając się na badaniu ASSIM oraz danych na temat nowej gospodarki. Następnie prezentowany jest przypadek firmy Translation House of Scandinavia. Na końcu autorka omawia kilka dostępnych obecnie systemów kontroli jakości stosowanych w przemyśle tłumaczeniowym.

Słowa kluczowe

Jakość tłumaczenia, ocena tłumaczenia, rynek tłumaczeń, przemysł tłumaczeń, systemy kontroli jakości

I.Wstęp

Nie powinniśmy mieć złudzeń, że możemy opóźniać zmiany, odmawiając ich wprowadzenia. Jeśli taka sytuacja ma miejsce – w biznesie, w pracach badawczych, w sporcie – konkurenci szybko nas wyprzedzają i zostajemy w tyle. Zmiany nie ominęły też sektora tłumaczeń. Całkowita liczba tłumaczeń wzrasta, stale wprowadza się nowe narzędzia i oprogramowanie, a nowi gracze na rynku wywierają presję na dotychczasowych dostawców. W związku z tym nadszedł też czas na zmiany w dziedzinie tłumaczeń.

  1. Technologia języka
  2. Zmiany na rynku
  3. Sieć internetowa

Elementy te są siłą napędzającą zmiany w sektorze, który do tej pory opierał się na firmach jednoosobowych.

Żyjemy, pracujemy i handlujemy w świecie, w którym czas i miejsce jako warunki niezbędne do działania nie odgrywają już najważniejszej roli. Bez względu na to gdzie się znajdujemy, możemy mieć dostęp do sieci internetowej.