Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Załączam wstępny spis takich wymagań, które w tym momencie wydają mi się właściwe. Czytelników zaś zapraszam do dyskusji, rozwijania i przekształcania poszczególnych punktów.

WSTĘPNE ŻĄDANIA PIERWSZEGO ŚWIATOWEGO STRAJKU TŁUMACZY

1. Szczegółowe żądania dotyczące płac, godzin i warunków pracy formułowane będą wspólnie przez międzynarodowy komitet. Dopuszcza się różnice w ramach konkretnych warunków w różnych krajach i społeczeństwach;

2. Wyraźne uznanie prymatu procesu tłumaczenia w komunikacji międzynarodowej przez rządy wszystkich krajów świata, a także zaangażowanie ze strony tych rządów w zapewnianiu, we współpracy z naszymi komitetami stałymi, możliwie najwyższych standardów tłumaczeniowych we wszelkich środkach komunikacji;

3. Dalsze zobowiązania ze strony rządów i uniwersytetów na świecie do uznania języka/ translacji jako głównego źródła kultury i ludzkiego pojmowania oraz do przyswojenia faktu, że nauka i wiedza w przyszłości będą raczej postrzegane jako dziedzina języka, a nie język jako dziedzina nauki i wiedzy;

4. Przyznanie przez wszystkie kraje (lub przez międzynarodową organizację) specjalnych paszportów, podobnych tym wydawanym dyplomatom, umożliwiających tłumaczom podróżowanie po wszystkich krajach, jakie zechcą odwiedzić;

5. Udzielenie tłumaczom prawa odmowy tłumaczenia tekstów, które uznają oni za moralnie niedopuszczalne, np. deklaracji przystąpienia do wojny, żądań terrorystycznych, gróźb śmierci, oświadczeń o wrodzonej wyższości jednego kraju lub narodu nad innym, twierdzeń dotyczących systemów politycznych bądź religijnych, które są krzywdzące wobec osób o innych poglądach.

W takich przypadkach tłumacz miałby przynajmniej możliwość zwrócenia oświadczeń tego rodzaju ich autorom w celu ponownego rozpatrzenia i przeformułowania.

O ile żądanie to może początkowo wydawać się radykalne, w rzeczywistości odzwierciedla procesy istniejące już w niektórych międzynarodowych organizacjach, w których dopracowywanie ostatecznych wersji umów międzynarodowych odbywa się dzięki tłumaczom lub dzięki działaniom, w którym mają oni swój udział;

6. Uzyskanie powszechnego uznania i rozgłosu dzięki działaniom narodowych i międzynarodowych organów dla faktu, który dzisiaj jest ledwie dostrzegalny, mianowicie jakość tłumaczenia w znacznym stopniu zależy od jakości i jasności tekstu wyjściowego.

Tak jak prawie niemożliwym jest zrobić dobrą kserokopię z zamazanego tekstu, dopóki nie zostanie on poprawiony, tak samo kiepsko sformułowany i niedbale napisany tekst wyjściowy ciężko jest przetłumaczyć na język obcy bez znacznej ingerencji tłumacza.

Jeśli chodzi o stronę praktyczną, to problemami tego typu powinny zajmować się specjalnie utworzone komisje orzekające.

W ważkich przypadkach postawienia takiego zarzutu „niewiernego tłumaczenia" rolą takiej komisji byłoby orzeczenie, czy owe zarzuty są uzasadnione oraz czy w ogóle możliwe było stworzenie całkowicie wiernego tłumaczenia.