Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

 1. Strategie syntaktyczne:
 2. Zmieniony szyk wyrazów.
 3. Zmiana struktury zdania lub członu zdania.
 4. Zmiana lub nadanie spójności.
   
 5. Strategie semantyczne:
 6. Użycie hiperonimów (wyrazów nadrzędnych).
 7. Modyfikacja na poziomie abstrakcji.
 8. Przekazanie informacji przy pomocy mniejszej lub większej liczby elementów.
   
 9. Strategie pragmatyczne:
 10. Naturalizacja lub egzotyzacja.
 11. Modyfikacja dobitności przekazu.
 12. Dodawanie lub pomijanie informacji.

Wnioski

Powyższe studium opisuje podstawowe umiejętności i strategie niezbędne wszystkim studentom i początkującym tłumaczom w ich codziennych doświadczeniach w dziedzinie translacji. Podstawowe sprawności zarysowane w artykule to: czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, umiejętność analizy i komponowania tekstu. Ponadto autor podaje szereg dodatkowych strategii i sprawności, które pozwolą początkującym tłumaczom udoskonalić ich translatorskie umiejętności. Strategie i sprawności obejmują poziom podstawowy przekładów i są przeznaczone dla studentów i tłumaczy stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie. Dla profesjonalistów mogą okazać się równie użyteczne.  

Bibliografia

As-sayyad, S.,M., (1995). "The problem of English Translation Equivalence of the fair names of Allah in the Glorious Qu'ran": A Contextual Study." MA thesis, Faculty of Education, Ain Shams University.

Attia, I.,M.,(1975). "A classification of some common Erodes involved in the process of Written Translation from Arabic into English and some Suggestions for Remedial Measures.", MA thesis, Faculty of Education, Al Azhar University.

Bell R. T.( 1998). Psycholinguistic/cognitive approaches. In Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, Routledge.

Calderaro, Lic Denis C. (1998). "Considerations on Teaching Translation". Translation Journal, Vol 2 No. 3, July 1988. (On-line). Available: http://accurapid.com/journal/05educ.htm.

Chabban, I.,G.,(1984). "An Analysis of the techniques of translation based on some literary material translated from English into Arabic", Ph.D. thesis, Faculty of Al Alsun, Ain Shams University.

El Menoufy, A.(1982). "A Communicative Approach to Translation". Discourse Analysis: Theory and Application. Cairo :CDELT, Mar30-Apr3.

El Shafey, F.,A.,M.,(1985). "Compounding in English and Arabic, Implications for Translation Methodology" M.A Thesis, Faculty of Arts, Cairo University.

El Sheikh, A,A. (1990)."Towards a Systematic Approach to Evaluation of Translation Examinations" Teaching English : The Decade Ahead, Proceedings of the Tenth National Symposium of English Language Teaching in Egypt, CDELT, Ain Shams University, Cairo.