Czytelnia / Gramatyka i stylistyka języka polskiego

 

GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO
DLA SZKÓŁ POWSZECHNYCH I ŚREDNICH
 

OPRACOWALI
IGNACY STEIN i ROMAN ZAWILINSKI

WYDANIE   DRUGIE
ZMIENIONE I ZASTOSOWANE DO NOWYCH PLANÓW I  NOWEJ PISOWNI
 
1920
WYDAWNICTWO M.  ARGTA  W WARSZAWIE
POZNAŃ • ŁÓDŹ • LUBLIN
WILNO, KSIĘGARNIA STOW. NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO