Czytelnia

Zaimki i nazwy własne w tłumaczeniu:

Indonezyjski kontra angielski

Izak Morin

tłum. Karolina Kościukiewicz

Źródło:

 

Streszczenie:

Artykuł ten przedstawia różnice w zastosowaniu zaimków w języku indonezyjskim i angielskim, ich znaczenie zależne od zastosowania w zdaniu oraz niejasności spowodowane nadawaniem nazw własnych nacechowanych kulturowo. Szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień jest opatrzone dodatkowymi przykładami pochodzącymi z różnych tekstów pisanych. Każdemu z omówionych zagadnień towarzyszą możliwe rozwiązania danego problemu.

Wstęp

Tłumaczenie zaimków oraz nazw własnych z języka bahasa indonesia (w tekście określany jako indonezyjski) na język angielski i odwrotnie wymaga od tłumacza odpowiedniej znajomości zarówno lingwistycznych, jak i nielingwistycznych aspektów języka źródłowego oraz języka docelowego.

Większość słów, w tym zaimki, ma więcej niż jedno znaczenie. Te właśnie znaczenia często nazywamy znaczeniami pobocznymi. W przypadku zaimków znaczenie poboczne jest określone na podstawie zastosowania zaimka w języku docelowym, a nie na podstawie formy w języku źródłowym. Zależy to od sytuacji oraz kontekstu, w którym dany zaimek jest użyty.

Nazwy własne nacechowane kulturowo, zarówno w indonezyjskim, jak i w angielskim mogą budzić wątpliwości w procesie tłumaczenia. Indonezja jest krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie i posiada bogaty wachlarz nazw nadawanych na podstawie kultury.

Dlatego też podczas tłumaczenia na język angielski tłumacz powinien dokładnie zbadać pochodzenie danego imienia, aby upewnić się, że użyje odpowiedniej formy zaimka w trzeciej osobie. Imiona zwierząt, w szczególności ludzkie imiona nadawane zwierzętom domowym, wymagają dodatkowego zaangażowania od tłumacza, aby po przetłumaczeniu były rzeczywiście imieniem odpowiednim dla zwierzęcia.

Zaimki

Język indonezyjski ma inny system zaimków niż język angielski. Tego typu różnice muszą być wzięte przez tłumacza pod uwagę, jako że przedstawiają prawdziwe wyzwanie podczas tłumaczenia. Tabelka ukazuje różnice pomiędzy systemami zaimków w obu językach.

Angielski
  Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. osoba I we
2. osoba you
3. osoba Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki  
he she it they
Tabela nr 1