Czytelnia

2. Indonezyjski ma dwie formy zaimka osobowego w 2. osobie - potoczną (bapak, ibu, saudara) oraz formalną (kamu), natomiast język angielski tylko jedną, you. Język angielski nie odróżnia form potocznych i formalnych w przypadku zaimków.

3. Indonezyjski zaimek w 3. osobie ma dwie wymienne formy, ia/dia, bez rozróżnienia rodzaju męskiego i żeńskiego, natomiast w języku angielskim występują formy he oraz she.

4. W Indonezji imię nadane zarówno osobie, jak i zwierzęciu jest najczęściej lokalnym oraz nacechowanym kulturowo imieniem. Angielski również ma inny system nadawania imion zwierzętom i ludziom. Tłumaczenie imion z indonezyjskiego na angielski, imion rzadko spotykanych, w szczególności tłumaczenie słów pomocniczych takich jak ia/dia, -nya, może okazać się wyzwaniem dla tłumacza, a konkretnie podjęcie decyzji, czy dane imię jest imieniem żeńskim czy męskim, ponadto czy jest to imię ludzkie czy nadane zwierzęciu. Jednak nie stanowi to problemu w czasie tłumaczenia z angielskiego na indonezyjski zarówno zaimków, jak i wyrazów pomocniczych w przypadku zwierząt.

Dlatego też tłumacz powinien porównać dokładnie oba systemy zaimkowe, znaleźć poboczne znaczenia zaimków oraz poprawnie zidentyfikować nazwy własne w obu językach, aby stworzyć poprawne, jasne i naturalne tłumaczenie.

Bibliografia

Barnwell, Katharine. 1975. Bible Translation, Jos, Nigeria: Nigeria Bible Translation

Trust.

________________. 1980. Introduction to Semantics and Translation, Horseleys Green, England: Summer Institute of Linguistics.

Catford, J.C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. Londyn: Oxford University Press.

Djajanegara, Soenarjati. 1982. On Some Difficulties in Translating from English into Bahasa Indonesia, In Ross, 81-89.

Frantz, Donald G. 1970. "Translation and Underlying Structure II: Pronominalization and Reference". Notes on Translation 38:3-10.

Hymes, Del.H.1968. "The Ethnography of Speaking. Readings on the Sociology of Language," ed. by Joshua A. Fishman. The Hague: Mouton.

Larson, Mildred L. 1984. "Meaning-Based Translation. A Guide to Cross-Language Equivalent," Boston: University Press of America, Inc.