Czytelnia

Jednak nie stanowi to problemu w przypadku tłumaczenia z angielskiego na indonezyjski wszelkich pomocniczych słów odnoszących się do nazw własnych, ponieważ język indonezyjski ma tylko jedno słowo na określenie dopełnienia lub dopełniacza - nya oraz ia (dia), które funkcjonuje jako podmiot w całym zdaniu lub zdaniu składowym.

Dodatkowym czynnikiem wprowadzającym nieścisłości są imiona nadawane zwierzętom domowym. Należy przyjrzeć się następującym zdaniom:

  1. Bruno menghabiskan makanan di atas meja karena ia lapar.
  2. Jakob menjatuhkan pisang yang diberikan kepadanya
  3. Manis tidak mau makan di piringnya

Imiona Bruno, Jakob, Manis są imionami zwierząt. Są to tylko trzy przykłady z setek imion spotykanych w różnych częściach Indonezji. W języku angielskim również można znaleźć imiona zwierzęce podobne do ludzkich imion. Jeśli tłumacz przekłada tekst w sposób dosłowny lub słowo w słowo, bez czytania całości, może przetłumaczyć ia w zdaniu nr 1 jako he lub she, -nya w zdaniu nr 2 jako him lub her, a -nya w zdaniu nr 3 jako his lub her.

Ogólnie rzecz biorąc, Bruno jest imieniem psa, Jakob - ptaszka, a Manis - kota. Imiona te są dość często spotykane w Indonezji (prowincja Papua) i są nadawane zwierzętom zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Bruno i Jakob są imionami nadawanymi mężczyznom, a imię Manis często odnosi się do kobiety. Jednak gdy nadawane są zwierzętom domowym, nie rozróżnia się rodzaju. Tak więc tłumaczenie powyższych zdań powinno brzmieć następująco:

  1. Bruno ate up the food on the table because it was hungry.
  2. Jakob dropped the banana given to it.
  3. Manis did not want to eat on its plate

Jednakże, jeśli zwierzęta są spersonifikowane przez autora tekstu, dopuszczalne jest użycie zaimków he, she, him, her lub his. Jeśli tak właśnie jest, tłumacz powinien dokładnie przeanalizować tekst, aby uniknąć nieścisłości przy użyciu nazw własnych nadawanych zwierzętom w indonezyjskich tekstach.

Dlatego też istotne jest, aby tłumacz był świadom użycia nazw własnych oraz zwrotów zgodnych z tymi nazwami własnymi oraz aby potrafił zastosować odpowiednie słowa do odpowiedniego kontekstu i sytuacji kulturowej, tak aby wykorzystał on w procesie tłumaczenia adekwatne środki wyrazu w języku angielskim. Niedbałe i dosłowne tłumaczenie z indonezyjskiego na angielski prawie na pewno zakończy się zniekształceniem przekazu, który autor zawarł w tekście.

Wnioski

Języki indonezyjski i angielski różnią się od siebie w sposób, który wpływa na tłumaczenie.

1. Indonezyjski rozróżnia dwie formy 1. osoby liczby mnogiej, kita (łączna) oraz kami (rozłączna), natomiast angielski ma tylko formę we. W swoim zastosowaniu kita i kami poza znaczeniem we określają również I oraz you (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej), natomiast kami może oznaczać I, jeśli użyty jest w innej sytuacji komunikacyjnej. Podobnie w języku angielskim zaimek we może znaczyć I oraz you, zależnie od kontekstu.