Czytelnia

Zaimek osobowy, 3. osoba

Podczas tłumaczenia zaimków 3. osoby liczby pojedynczej z indonezyjskiego na angielski, mianowicie formy ia (dia) (-nya), tłumacz może mieć problem z rozróżnieniem he (him) od she (her), gdyż język indonezyjski nie ma podziału na rodzaje. Tak jak na przykład w następujących zdaniach:

  1. Ia membayar utangnya.
  2. Saya mengundangnya.

Te zdania można przetłumaczyć na język angielski w następujący sposób:

  1. He paid his debt (zdanie nr 1)
  2. He paid her debt (zdanie nr 1)
  3. She paid her debt (zdanie nr 1)
  4. She paid his debt (zdanie nr 1)
  5. I invited her (zdanie nr 2)
  6. I invited him (zdanie nr 2)

Bez dodatkowego kontekstu te dwa zdania mogą być przetłumaczone w każdy z powyższych sposobów. Jeśli jednak są częścią paragrafu jakiegoś tekstu, zadaniem tłumacza jest zastosowanie najbardziej poprawnej i naturalnej wersji.

W przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na indonezyjski, zaimek w 3. osobie w rodzaju męskim i żeńskim straciłby swoje znaczenie przyjmując formę odpowiednią dla obu rodzajów, ia (dia). W języku angielskim oczywiste jest, że he (him) odnosi się do rodzaju męskiego, a she (her) do rodzaju żeńskiego, jednak w języku indonezyjskim nie jest to tak klarowne.

Nazwy własne

W zdaniach (1) Mananir merayakan hari ulang tahunnya oraz (2) Amazane lupa undangan yang diberikan kepadanya trudno stwierdzić, czy Mananir lub Amazane odnoszą się do imienia żeńskiego czy męskiego, a końcówka -nya jest dopełniaczem czy dopełnieniem. Możliwymi tłumaczeniami dla zdania nr 1 są wersje: (a) Mananir celebrated his birthday party; (b) Mananir celebrated her birthday party, natomiast zdanie nr 2 można przetłumaczyć na następujące sposoby: (a) Amazane forgot about the invitation given to him; (b) Amazane forgot about the invitation given to her. Jeśli te zdania są fragmentem tekstu, jak na przykład ten:

Mananir merayakan hari ulang tahunnya. Isterinya menghadiahkan sebuah dasi untuknya. Amazane lupa undangan yang diberikan kepadanya sehingga ia dan suaminya tidak hadir (Mananir celebrated his birthday party. His wife gave him a tie as a present. Amazane forgot about the invitation given to her so she and her husband did not show up),

tłumacz może łatwo i poprawnie przetłumaczyć Mananir jako imię męskie lub jako „mąż", gdyż następna część zdania isterinya (his wife) podpowiada mu rozwiązanie tłumaczeniowe jak w zdaniu 1a. Również zdanie 2b jest poprawne, co sugeruje zwrot suaminya (her husband). Imiona nadawane w niektórych częściach Indonezji są często imionami lokalnymi i nacechowanymi kulturowo. Takie właśnie przypadki zmuszają tłumacza do podjęcia decyzji, czy dane imię jest męskie czy żeńskie.