Czytelnia

W każdym z powyższych przykładów zaimek we jest użyty w znaczeniu pobocznym lub w rozszerzonym znaczeniu. Czynnik współczucia lub sympatii jest wprowadzony poprzez użycie zaimka w 1. osobie liczby mnogiej. Larson podkreśla, iż amerykański polityk, zwracając się do publiczności użyłby raczej zaimka I niż you, który wydaje się bardziej poprawny.

Na przykład, polityk mógłby powiedzieć: If I don't pay my taxes.... Jest to forma, która sprawia, że tekst jest dość poważny, ale nie bezpośredni, ponadto słuchacz ma wrażenie, że nie jest to kierowane bezpośrednio do niego. If you don't pay your taxes, byłoby formą zbyt bezpośrednią i niekulturalną.

Zaimek osobowy, 2. osoba

Tłumaczenie you na język indonezyjski w listach oficjalnych, ogłoszeniach czy oficjalnych przemówieniach powinno być dokładnie przestudiowane. Angielski zwrot Herewith I advise you... może być przetłumaczone na kilka różnych sposobów:

  1. Bersama ini kami memberitahukan kamu (anda)....
  2. Bersama ini kami memberitahukan bapak...
  3. Bersama ini kami memberitahukan ibu
  4. Bersama ini kami memberitahukan saudara

Jeśli adresatem jest dorosły mężczyzna lub kobieta, którzy posiadają wyższy status społeczny, you tłumaczymy używając potocznych form 2. osoby, czyli bapak lub ibu (patrz: tabela nr 2), których poboczne znaczenie to, odpowiednio, father (ojciec) oraz mother (matka), podczas gdy sadara oznacza albo brother (brat) albo sister (siostra) w znaczeniu podstawowym.

Formy tej należy używać pod warunkiem, że adresat znajduje się na tym samym szczeblu społecznym co pisarz i/lub kiedy pisarz ma wyższą pozycję społeczną. Pomimo tego, że kamu (anda) w indonezyjskim systemie zaimkowym funkcjonuje jako forma oficjalna dla zaimka w 2. osobie, uważa się ją za formę niegrzeczną jeśli adresatem jest osoba dorosła. Tak więc zaimków bapak, ibu, saudara najczęściej używa się zamiast kamu (anda) w formie potocznej w 2. osobie, gdy zwracamy się do osoby dorosłej, aby podkreślić kulturalną formę wypowiedzi.

W języku angielskim nie ma możliwości rozróżnienia formy potocznej od formalnej w przypadku 2. osoby. Tak więc w czasie tłumaczenia na język indonezyjski tłumacz za każdym razem musi zdecydować, czy w danym przypadku angielski zaimek osobowy you należy przetłumaczyć jako bapak, ibu, saudara czy kamu w liczbie pojedynczej, czy jako bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara w liczbie mnogiej. Decyzję będzie musiał podjąć nie na podstawie formy angielskiej tego zaimka (język źródłowy), ale na podstawie zastosowania w języku indonezyjskim (języku docelowym).

Odwrotnie jest w przypadku tłumaczenia z indonezyjskiego na angielski. Zdanie Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri pernikahan anak kami może zostać niepoprawnie i nienaturalnie przetłumaczone, jeśli tłumacz nie wie, w jakim kontekście zaimki bapak, ibu, and saudara są używane. W takim wypadku to zdanie może zostać przetłumaczone jako We invite Father/Mother/Brother/Sister to attend our son's wedding, Jednak poprawna, jasna i naturalna wersja tego tłumaczenia powinna brzmieć: We invite you to attend our son's wedding.