Czytelnia

Wybór i zarządzanie dostawcami

Judy Abrahams

tłum. Monika Minorowicz

Źródło:

 

„Sukces zależy od wcześniejszych przygotowań, bez nich na pewno będzie porażką”.
Konfucjusz (Chiński nauczyciel, filozof i teoretyk polityki, 551-479 p.n.e.)

Każdy, kto podejmuje się projektu, bez względu na jego rozmiar i charakter, robi to z nadzieją, że na samym końcu okaże się on pełnym sukcesem.

Jak rozsądnie zauważył Konfucjusz, sukces zależy od przygotowań. To samo odnosi się do projektów tłumaczeniowych, w których właściwe przygotowanie i planowanie są niezbędne.

Co ciekawe, kierownicy projektów zgodziliby się od razu, że bez względu na dziedzinę, główna część przygotowań składa się z następujących etapów podstawowych:

•    Zdefiniowanie projektu
•    Plan projektu
•    Zarządzanie pracą
•    Zamknięcie projektu

Aby projekt okazał się udany, niezmiernie ważne jest skuteczne zarządzanie przez kierownika projektu jego kluczowymi elementami: 1) zakresem (rozmiar, cele); 2) środkami (w tym przypadku tłumaczami); 3) czasem; 4) pieniędzmi.

W biznesie tłumaczeniowym, kierownik koordynuje projekty dla klientów od początku do końca. Oznacza to, że choć nie jest osobą bezpośrednio zaangażowaną w tłumaczenie, musi podjąć niezbędne kroki, zapewniające sprawną, dokładną i terminową realizację tłumaczenia. W zakresie jego obowiązków leży, między innymi, zawieranie umów, nadzorowanie pracy członków zespołu oraz tłumaczy do momentu zakończenia i oddania projektu klientowi.

Staje się więc zrozumiałe, dlaczego jednym z najtrudniejszych obowiązków kierownika projektów jest wybór i kierowanie pracą tłumaczy. Dlatego też, wybierając osoby na to stanowisko, należy się upewnić, że są to właściwi ludzie, którzy mają odpowiednie umiejętności. Zatrudnienie dobrze wykwalifikowanego, doświadczonego i kompetentnego tłumacza równoważy często takie niedogodności, jak praca pod presją czasu, ograniczone środki finansowe czy inne problemy.