Czytelnia

Po pierwsze, „mind" - „umysł" jest rzeczownikiem, a „mark" - „zachowywać" - czasownikiem, należy zaakcentować oba. Tak jak „sin" - „grzech". A zatem, mamy taki wzór:

Lord, if you in your mind mark sin, who can stand?

Albo:

Lord, if you in your mind mark sin, who can stand?

Słowo „sin" jest silnie zaakcentowane, samo z siebie, a także z powodu związku ze słowem „stand" w wyniku aliteracji dźwięku „s". Tak więc, przerwy we frazie "mind [pauza] mark [pauza] sin", mającej wznoszące się samogłoski, wskazują na trzysylabowy wzór dla trzech następnych sylab: "who can stand". A zatem słowo „sin" jest położone pomiędzy kłopotliwymi czasownikami „mark" i „stand". Oba są krótkie, mają po jednej sylabie. A dźwięk „m" w „mind" i „mark" prowadzi nas do „sin".

A zatem, jeśli ktoś naprawdę bierze sobie do serca słowa autora psalmu i widzi ten wers jako słowa osoby bardzo zmartwionej faktem, że Bóg może zachować grzechy, którego sądu autor psalmu nigdy nie mógłby przetrwać, wtedy tłumaczenie, które tu przedstawiłam, odzwierciedla, że ważne jest nie tylko po prostu „oddanie znaczenia hebrajskich słów", istotne są nie tylko słowa, ale także ich położenie w danym schemacie i w brzmieniu - forma, w wielu aspektach, jest ważniejsza.

Powiedziałabym, że teraz tłumaczenie brzmi całkiem dobrze. Jednak jeśli reszta psalmu czy całe tłumaczenie nie zgadza się pod względem wybranego brzmienia, schematów i znaczeń, wtedy należy jeszcze raz rozważyć podjęte decyzje i ewentualnie poprawić tłumaczenie.


[1] http://michellemalkin.com/2008/09/30/the-obama-childrens-chorus/

[2]  Wilde Oscar, The harlot's house 1885. poetry-archive.com. 2002. Accessed 26 December 2008
http://www.poetry-archive.com/w/the_harlots_house.html

[3] Marvel Andrew, The fair singer 1681. Poetry-archive.com. 2002. Uzyskane 26 grudnia 2008 http://www.poetry-archive.com/m/the_fair_singer.html

[4] Emerson R. W. The poet 1844. Z Self Reliance and Other Essays New York: Dover 1993, s. 67.

[5] Jeden z ostatnich przykładów: Baker Gerard. He ventured forth to bring light to the world (Wyruszył, by przynieść światu światłość) Timesonline.co.uk. 25 lipca 2008. Uzyskane 14 stycznia 2009.

[6] Gross Harvey, Sound and Form in Modern Poetry, Ann Arbor, U of Mich Press 1968, s. 23.