Czytelnia

Taką samą zasadą jest zasada brzmienia określonego przez czas, gdyż czekamy na coś, czego zostaliśmy nauczeni, co znaliśmy już od urodzenia albo co stosowaliśmy już wcześniej, i kiedy to w końcu nadchodzi, zachwyca nas to.

Niespełniona nadzieja kłuje w sercu, ale kiedy pojawia się pragnienie, jest to drzewo życia - mówił Salomon. A Emily Dickinson pokazuje:

I never saw a moor

I never saw the sea

But I know how the heather looks

And what a wave must...

Nie widziałam nigdy wrzosowiska

Nie widziałam nigdy oceanu

A wiem, jak wrzos wygląda

I czym fala musi...

W języka angielskim ostatnie słowo zwrotki nasuwa się samo: „be" - „być", z powodu brzmienia, gdzie to brzmienie jest związane z innym brzmieniem, w określonym czasie. „Sea" i „be" rymują się.

To, że ostatnim słowem jest „be", można też wywnioskować ze znaczenia słów wcześniejszych.

Nie możemy też zapominać o miejscu gdzie, ostatnie krótkie słowo powinno się znaleźć, to znaczy odcinek czasu.

I nie jakikolwiek odcinek, ale odcinek, który został ustalony wraz z mniej więcej tuzinem podobnych zbiorów, do których dodano konkretne sylaby powiązane rymowo i brzmieniowo jak stokrotki w rzędzie.

Analogicznie, jeśli ktoś ma żyć siedemdziesiąt lat, i sześćdziesiąt pięć z tych lat jest ustalone i znane, i można mieć pewne przewidywania oparte na wiedzy o ludzkim życiu, wtedy tych pięciu brakujących lat po prostu nie może zabraknąć. One tam po prostu są, jeśli ktoś żył siedemdziesiąt lat.

Przejdźmy do tłumaczenia z Biblii Króla Jakuba, które brzmi jak muzyka dzięki gładko przesuwającej się prozie, radosnemu, gładkiemu ruchowi zamierzonych wzorów dźwiękowych, wzięciu pod uwagę przerw między dźwiękami, akcentowaniu poszczególnych dźwięków, znaczenia i części mowy.

1 Out of the depths have I cried unto thee, O Lord.

2 Lord, hear my voice: let thinen ears be attentive to the voice of my supplications.

3 If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?

1 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!

3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?