Czytelnia

Z kolei analizowanie tylko bardzo prostych zdań w j. czeskim” (vss) znacznie pogarsza wynik. Prawdopodobnie jest to spowodowane faktem, iż w prostych konstrukcjach modyfikacje czasownika są o wiele krótsze i istnieje mniej dowodów na dopasowanie czeskich i angielskich słów.

 

tlumaczenia
Fig. 3. The malls can become profitable ...

 

Naszych rezultatów dotyczących tworzenia grup czasownikowych w tłumaczeniu nie można bezpośrednio porównać do wyników innych metod cytowanych przez Korhonen (2002), głównie dlatego, że mamy inne cele i odrębny system oceniania. Korhonen przytacza opracowania innych autorów i wyniki wyszukiwania wahające się od 47 do 85. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że owe wyniki wyszukiwania są obliczane na podstawie wszystkich (jednojęzycznych) grup czasownikowych, inaczej niż w naszym przypadku. Tylko Zeman i Sarkar (2000) oceniają podobnie, a wyniki wyszukiwania w tym przypadku wynoszą od 86 do 88. Większość wspomnianych metod osiąga bardziej precyzyjne rezultaty niż nasze, ale istnieje na to rozsądne wytłumaczenie: wszystkie mają jedynie na celu odpowiedzieć „tak lub nie” na pytanie: „Czy ta modyfikacja to dopełnienie, czy też może okolicznik?” Naszym celem jest odnalezienie poprawnej części mowy w języku angielskim dla danej części mowy w języku czeskim. Oczywiście w tym przypadku zakres możliwych odpowiedzi jest o wiele większy.

4. Przeoczenie syntaktycznych rozbieżności

Ułatwiając sobie pierwsze eksperymenty, nie zauważyliśmy pewnych istotnych problemów spowodowanych różnicami syntaktycznymi w języku angielskim i czeskim. Można je było dostrzec w naszym korpusie tekstów ekonomicznych (PCEDT). W przyszłości planujemy bliżej przyjrzeć się tym rozbieżnościom.

Zmiana modyfikacji. W niektórych przypadkach niemożliwe jest dopasowanie modyfikacji czasownika w stosunku 1:1, z powodu jej zmiany, jak pokazano na rysunku 1. Zmiana często dotyczy także części mowy. Właściwym rozwiązaniem jest automatyczne rozpoznawanie takich przypadków i ignorowanie zmienionych wyrazów w fazie szkoleniowej.

Zamiana głównego elementu. Preferowana analiza zależności pewnych konstrukcji, takich jak czasownik modalne, jest inna w języku czeskim i angielskim (patrz rysunek 3). Większość tych rozbieżności jest spowodowana wyłącznie odmiennymi wytycznymi dotyczącymi objaśnienia zależności i mogą być opracowane tylko na podstawie reguł.