Czytelnia

3.2. Wyniki

Tabela 1. przedstawia wskaźniki przewidywania jakości wybranych kombinacji procesu filtracji i algorytmów. PRECYZJA (PRECISION) jest to procent poprawnie wybranych tłumaczeń spośród wszystkich wyprodukowanych (algorytmy mogą proponować kilka wyników naraz, jeśli nie ma klarownej odpowiedzi). WYWOŁANIE (RECALL) jest to procent słów, przy których pojawiła się przynajmniej jedna odpowiedź z 1005 analizowanych grup czasownikowych. Rezultaty są uporządkowane w sposób malejący w rubryce WYNIKI WYSZUKIWANIA (F-SCORE), które są średnią precyzji i wywołania.

tłumaczenia
Fig. 1. Sigoloff said yesterday in a statement ...

 

Najlepszy wynik (68.4) osiągnięto przy użyciu najprostszej metody A, wypracowanej na danych tylko z odpowiednio przyporządkowanych zdań (giza) przefiltrowanych przez Apriori. Algorytmy CBA i BA analizujące te same dane są trochę mniej dokładne. Czwarty od góry wynik wskazuje, że praca nad odpowiednio przyporządkowanymi zdaniami i niestosowanie dalszej filtracji wystarcza do osiągnięcia prawie takiego samego wyniku. Wszystkie te rezultaty są o 18% lepsze niż stosowane bezpośrednio w Algorytmie A na badanych grupach (bez uporządkowania i filtracji).

tłumaczenie

Fig. 2. The shutdowns will idle the workers ...

 

Wyniki świadczą o tym, że jakość dopasowania słów ma ogromny wpływ na wykonanie tłumaczenia grupy czasownikowej. Filtracja wykorzystująca algorytm Apriori przyczynia się do tego w niewielkim stopniu, ale z drugiej strony najlepszym algorytmem (zgodnie z wynikami) jest najprostszy (algorytm A), prawdopodobnie dzięki ograniczonej wielkości przetwarzanych danych.