Czytelnia

Tłumaczenie standardowych procedur operacyjnych w przemyśle farmaceutycznym

Anne Catesby Jones
 
tłum. Karolina Zalewska
 
Źródło: www.accurapid.com
 
 
 
Niniejszy dokument zawiera uwagi dotyczące ogólnej procedury tłumaczeniowej oraz konkretnych kwestii, na które natknęłam się, czytając przekład standardowych procedur operacyjnych SOP w przemyśle farmaceutycznym, które to później wykorzystałam na moim seminarium Kwestie Tłumaczeniowe w przemyśle farmaceutycznym 24 stycznia w San Juan, Puerto Rico. Materiały do pracy zostały zebrane przez Jose Rodrigueza, Glorię Colon i inne osoby pracujące z nami w zakładzie farmaceutycznym w Juncos, Puerto Rico. Podczas przeglądania sporządzonych przez naszą grupę badawczą protokołów z kwestii zawartych głównie w standardowych procedurach operacyjnych, jak też w innych dokumentach kontrolowanych, jak dokumentowane praktyki, czy niekontrolowanych, jak listy od agencji rządowych lub komunikaty prasowe, wybraliśmy interesujące przykłady, które mogą okazać się pomocne dla innych.

Mamy jedno zastrzeżenie − pracujemy, posługując się językiem angielskim oraz hiszpańskim (Puerto Rico), więc nasze konkretne terminologiczne przykłady są ograniczone do tych języków. Tłumaczymy w obie strony, w zależności od adresata, co oznacza, że dokumentacja powinna być prowadzona w języku angielskim. Musi być zrozumiała dla organów federalnych, które posługują się tym językiem. Sprawy związane z produkcją tłumaczymy na język hiszpański, ponieważ standardowa procedura operacyjna powinna być zrozumiała także dla pracowników znających wyłącznie język hiszpański.

Z dnia na dzień staje się jasne, że tłumaczenie jest działalnością poważną. Aby było wykonane należycie, wymaga długiego kształcenia. Jest to również praca, która nie może być prowadzona w odosobnieniu i postrzegana tylko jako ‘określona ilość’, w odniesieniu do materiałów (dokumentów, które mają być przetłumaczone), procesu (proces przekładu), głównych wykonawców (tłumaczy) czy produktu (przetłumaczonego dokumentu). Powyższe uwagi nie dotyczą wyłącznie tekstów z dziedziny przemysłu farmaceutycznego, ale tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin. W niniejszej pracy zajmę się pewnymi zagadnieniami przekładu ogólnego, znajdującymi zastosowanie w dokumentach dotyczących przemysłu farmaceutycznego, a następnie omówię wybrane kwestie terminologiczne.

Chociaż mogłoby się wydawać, ze na początku procesu tłumaczenia jedyną nieznaną ilością jest wynik końcowy, w rzeczywistości oryginalny dokument, uważany za sensowny tekst, przy dokładnej analizie często okazuje się mniej oczywisty. Domniemanie, że dokument źródłowy jest czymś w rodzaju rudy, którą można oczyścić, aby otrzymać pewną ilość danego metalu, niestety nie jest uzasadnione. Język jest na tyle kontekstowy, że nawet najbardziej precyzyjny tekst może być interpretowany w różny sposób. Przykładem może być komentarz jednego z członków przemysłu farmaceutycznego w odniesieniu do Wskazówek Agencji ds. Żywności i Leków FDA, który został opublikowany w deklaracji na stronie internetowej FDA:
„3. Zawężona interpretacja (Wers 118,119) ‘Część 11 będzie przetłumaczona szczegółowo’; -FDA musi określić konsekwencje ‘zawężonej interpretacji’ i w miarę możliwości zdefiniować to w glosariuszu dokumentu.
W przypadku gdy „zawężona interpretacja” nie została do końca zdefiniowana, przybiera ona charakter interpretacji ogólnej. Również jeśli definicja i interpretacja danego terminu jest pozostawiona dla przemysłu farmaceutycznego, zawężona interpretacja staje się interpretacją ogólną, ponieważ pozostawia odbiorcy możliwość stworzenia własnej definicji1 ”.