Czytelnia

Jeśli chodzi o język angielski i francuski różnice są szczególnie widoczne w przypadku pozycji przymiotnika w zdaniu. W języku angielskim przymiotniki poprzedzają rzeczownik, natomiast w języku francuskim stoją one za rzeczownikiem, z wyjątkiem kilku często używanych. Stąd właśnie mamy do czynienia z następującymi akronimami:

angielski  -  francuski

AU (African [przymiotnik] Union [rzeczownik]) -

UA (Union [rzeczownik] Africaine [przymiotnik])

IMF (International [przymiotnik] Monetary [przymiotnik] Fund [rzeczownik]) -

FMI (Fonds [rzeczownik] monétaire [przymiotnik] international [przymiotnik])

Biorąc pod uwagę powyższe, łatwo zauważyć, że słowa występujące w obu akronimach są bardzo podobne, co tłumaczy występowanie identycznych liter w obu wersjach językowych. Z drugiej strony, ścisłe reguły gramatyczne rządzące każdym z języków wymagają różnego szyku rzeczowników i przymiotników.

C.    Skrótowce tworzone poprzez zamianę pierwszych liter

W tej grupie pierwsze litery ulegają całkowitej zamianie, ponieważ odpowiedniki słów tworzących daną nazwę nie zaczynają się na tę samą literę w języku źródłowym i docelowym.

W tej grupie znajdą się takie akronimy jak angielska „ILO" (International Labour Orgnization), która w języku francuskim przekształci się w „OIT" (Organisation intenational du travail); angielska „WHO" (World Health Organization), której francuski odpowiednik to „OMS" (Organisation mondiale de la santé), czy wreszcie angielskie „UFO" (Unidentified Flying Object) zmienione we francuskie „OVNI" (Objet volant non identifié) itp.

W tym miejscu warto zauważyć, że z różnych względów niektóre skrótowce tłumaczone są jako pełne nazwy: np. „POW" (Prisoners of War) tłumaczone jest na francuski jako les prisonniers de guerre.

We Francji mówi się o „TGV" (Train à grande vitesse), podczas gdy w Wielkiej Brytanii ten sam pociąg to po prostu high speed train, natomiast „SVP" (s'il vous plait) przekładane jest na angielski jako please.

Oczywiście, dobra znajomość powyższych reguł nie jest lekarstwem na problemy związane ze skrótowcami, ale może być ona w pracy tłumacza bardzo pomocna.

Pozostałe dylematy mogą zostać rozwiązane za pomocą narzędzi tłumaczeniowych, takich jak słowniki i glosariusze czy też źródła online, jak np. Acronym Finder (http://www.acronymfinder.com), który zawiera ponad 470 tys. definicji, lub jeśli chodzi o fachowe terminy techniczne, Wiley InterScience Acronym Finder (http://www3.interscience.wiley.com/stasa/search.html). Jednak przede wszystkim, tłumacz powinien posiadać szeroką wiedzę ogólną.

Podsumowanie
 Często mówi się, że tłumacz powinien posiadać przede wszystkim ugruntowaną wiedzę z zakresu języków, którymi się posługuje oraz szeroką wiedzę ogólną. Co więcej, powinien tłumaczyć na swój język ojczysty.