Czytelnia

Typy skrótowców:

Na wstępie należy wspomnieć, że skrótowce różnią się na poziomie wymowy. Tournier zauważa: „Skrótowce wymawiane są litera po literze, ponieważ nie spełniają morfologiczno-fonetycznych wymogów dotyczących słów".[s. 142] To dlatego skrótowce takie jak „CPU", „LFC" czy „FLCM" wymawia się litera po literze.

Dalej Tournier pisze: „Jednak kiedy litery składają się na twór przypominający słowo istniejące lub możliwe z punktu widzenia morfologii i fonetyki, wymawia się je jako słowo".[s. 142] Przykładami takich „wymawialnych" akronimów może być np. „UNESCO", „UNICEF" czy „OPEC".

Początkowo skrótowce pisało się z kropką, aby zaznaczyć, w którym miejscu „odcięto" część nazwy. W przypadku większości akronimów, każda litera jest skrótem jakiegoś słowa, więc teoretycznie po każdej powinno się stawiać kropki.

Jednak takie użycie staje się przestarzałe, ponieważ już same wielkie litery wskazują na to, że stoi za nimi jakieś słowo. Mimo to niektóre popularne poradniki stylistyczne wciąż upierają się przy stawianiu kropek w skrótowcach wymawianych osobno (np. „USA"), natomiast w skrótowcach wymawianych jako  suma głosek (np. „RAM") nie jest to według nich obowiązkowe.

Poniżej zamieszczamy niektóre zasady tworzenia skrótowców.

1. Redukcja słowa do jego pierwszej litery:  „C" (caution) „D" (Deutschland), zwykle na importowanych samochodach używanych, „X" (l'école polytéchnique, Paris), symbol prestiżowej szkoły technicznej w Paryżu;

2. Redukcja grupy słów do pierwszych dwóch liter każdego z nich: „Soweto" (South Western Township).

3. Redukcja każdego ze słów danej grupy do ich pierwszej sylaby: „Comsat" (communication satellite), „USENET" (User Network)

4. Redukcja tylko jednego ze słów grupy do pierwszej litery: „O level" (Ordinary level).

5. Transkrypcja skrótowca: „emcee" dla „MC" (Master of ceremonies), „deejay" dla „DJ" (Disc jockey)

6.  Redukcja grupy słów do pierwszej litery pierwszego słowa i pierwszej sylaby drugiego: „M. Tech" (Master of Technology)

7.  Zachowanie spójnika: „D and D" (Drunk and Disorderly)

8.  Zachowanie skrótowca w jego oryginalnej wersji językowej: „FAO" (Food and Agriculture Organization), po francusku również „FAO"; „FIFA" (Fédération internationale de football), po angielsku również „FIFA".

Krótkie wyrazy funkcyjne(np. and, or, of, to) nie wchodzą w skład skrótowców, chyba że ich obecność sprawia, że dany skrót staje się wymawialny.

W końcu, niektóre skrótowce przekształcają się w słowa i pisane są małymi literami, a z czasem ludzie zapominają, że były one kiedyś skrótami. Klasycznym przykładem takiego skrótowca może być np. „laser" (light amplification by stimulated emission of radar) czy „scuba" (self-contained underwater breathing apparatus).