Czytelnia

Nazwy musicali, oper i przedstawień baletowych często pozostają zachowane w oryginale. My Fair Lady, West Side Story oraz Così fan tutte są znane na całym świecie w wersji oryginalnej. Wyjątek stanowi Rosja, gdzie stosuje się jedynie przetłumaczone tytuły.

Podobnie rosyjskie opery (The Swan Lake etc.) [Jezioro Łabędzie] są zazwyczaj tłumaczone. Jeśli zaś tytuł opery składa się z nazwy osobowej (Boris Godunov, Yevgeni Onegin), zachowana zostaje wersja oryginalna w języku rosyjskim.

Nazwy organizacji i instytucji

Nazwy organizacji międzynarodowych zazwyczaj posiadają ekwiwalenty w języku państwa członkowskiego, np. „the International Red Cross" - „Kansainvälinen Punainen Risti" [Międzynarodowy Czerwony Krzyż].

W najważniejszych językach akronim tworzy się od nazwy organizacji w danym języku (np. francuski OTAN to odpowiednik angielskiego NATO).

W językach o mniejszym zakresie występowania, takim jak język fiński, tylko najważniejsze organizacje posiadają skrót oparty na pełnej nazwie w języku fińskim („YK" dla „UN" [Organizacja Narodów Zjednoczonych], „PN" dla Rady Nordyckiej itp.).

W kwestii nazw fińskich instytucji w innych językach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Biuro Premiera opublikowało dwa glosariusze: Valtionhallinnon sanastoa englanniksi (Glosariusz rządowy w języku angielskim) i Valtionhallinnon sanastoa saksaksi (Glosariusz rządowy w języku niemieckim) w celu ujednolicenia nazw zawodów oraz organów Rządu Centralnego w Finlandii w językach angielskim i niemieckim.

2.4 Szczególne problemy

2.4.1 Rozwinięta nazwa własna w tłumaczeniu

W tłumaczeniu rozwiniętych nazw własnych pojawia się sporna kwestia tłumaczenia nazwy. Wątpliwość budzi pytanie, czy należy pozostawić ją w języku źródłowym i dodać objaśnienie w języku docelowym: „Kemijoki" - „rzeka Kemijoki", czy też należy skrócić nazwę oryginalną: „rzeka Kemi"?

Wersja różni się w zależności od tłumacza i samego tekstu. Wybór częściowo podyktowany jest faktem, w jakim stopniu czytelnik będzie w stanie zrozumieć ekwiwalent.

Im słabsza znajomość języka obcego w kulturze języka docelowego, tym większa możliwość, iż objaśnienie w języku źródłowym (nierozpoznawalne) zostanie zachowane w tłumaczeniu, a tłumacz doda jego tłumaczenie: „Oulujoki" - „River Oulujoki" lub „Oulu River" w języku angielskim.

2.4.2 Nazwy „używane"

Określenie „nazwa używana" odnosi się tutaj do nazwisk z tekstu źródłowego, które nie przynależą do kultury danego kraju. Przykładem jest obecność rosyjskiego imienia w angielskim tekście.

Nazwiska obce dla kultury języka źródłowego występujące w tekście źródłowym należy zawsze odszukać w języku oryginału i tłumaczyć z języka oryginału. W przeciwnym razie tłumacz może w najlepszym wypadku zostać posądzony o ignorancję, a w najgorszym - o świadczenie polityczne.