Czytelnia

Kolejnym utrudnieniem są nazwy ulic używane w kontekście, które nie pozwalają czytelnikowi wywnioskować, iż podana nazwa odnosi się do ulicy.

Załóżmy, iż w fińskim tekście pojawi się zdanie mówiące, iż dana osoba mieszkała w Katinkujalla. Czytelnik, który nie jest pochodzenia fińskiego i nie posiada wiedzy dotyczącej topografii tego kraju, zastanawiałby się, jak dokładny jest dany opis.

Rozważałby z pewnością, czy autor miał na myśli dom, nazwę ulicy czy wioski? Poprzez dodanie krótkiego opisu takiego jak „uliczka" tłumacz umożliwi czytelnikowi zbudowanie odpowiedniego obrazu świata przedstawionego w tekście.

Nazwy znanych budowli oraz budynków stworzonych przez człowieka zazwyczaj posiadają nazwy umowne w językach obcych. Dla przykładu, la Tour Eiffel w języku angielskim przybiera nazwę the Eiffel Tower [Wieża Eiffla].

Nazwa the Statue of Liberty [Statua Wolności], w której całość stanowi tytuł opisowy, tłumaczona zostaje jako in toto.

W Finlandii wydano Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä 2000 ( Nazwy budynków publicznych w przekładzie), aby wprowadzić nieco ładu w dżunglę tłumaczeń stworzonych na przestrzeni lat przez tłumaczy.

2.3 Nazwy osobowe

Nazwy osobowe nie podlegają z reguły tłumaczeniu. W niektórych przypadkach wymagana jest transkrypcja bądź transliteracja w zależności od języka. Dopuszczalne są również wyjątki od wspomnianej reguły.

Jednym z prostszych jest fakt, iż w pewnych językach (np. w chińskim lub japońskim) kolejność, w jakiej występuje imię i nazwisko, jest odwrotna do tej znanej nam z języków zachodnich. W Europie nazwisko w języku węgierskim również pojawia się przed imieniem.

Ciekawym wprowadzeniem do systemu nazewniczego najważniejszych grup imigrantów jest książeczka SUKUNIMI? ETUNIMI? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä 2002 (Jak masz na imię? Jak się nazywasz? System nazewniczy fińskich imigrantów), Mikonnen 2002.

Broszura ta, kierowana do władz fińskich, zawiera wprowadzenie do nazw osobowych świata arabskiego, Hiszpanii, Portugalii, Iranu, Turcji, Korei, Wietnamu, Somalii oraz Rosji, wskazując na możliwe źródła nieporozumień i konfliktów na tle kulturalnym.

W pewnych przypadkach osoba może być znana pod różnymi nazwiskami w różnych krajach. Fin, Anders Johan Sjögren, zrobił błyskotliwą karierę lingwistyczną w Rosji pod nazwiskiem Andrei Mikhailovich Shegren. W zależności od języka tekstu używane jest nazwisko fińskie lub rosyjskie.

Znane postaci historyczne, podobnie jak nazwy państw lub dużych miast, posiadają nazwy umowne używane za granicą: William the Conqueror [Wilhelm Zdobywca], Vilhelm Valloittaja, Charlemagne Kaarle Suuri [Karol Wielki], James II - Jaakko II [Jakub II]. 

Usprawniona komunikacja oraz rosnąca wiedza na temat innych krajów mogą sprawić, iż ta praktyka stanie się przestarzała. Gdy brytyjski książę Karol wstąpi na tron, nazywany będzie w Finlandii Charles III zamiast Kaarle III. Podobnie obecny król Hiszpanii nazywany jest Juan Carlos II.