Czytelnia

Närhi Eeva Maria, Miljoonat ulkomaiset paikannimet, „Kielikello"1994, No. 4, s. 7-12.

Närhi E. M. (ed.), Maiden nimet kuudella kielellä. 1994. Kotimaisten kieltentutkimuskeskuksen julkaisuja 77, Helsinki: Painatuskeskus Oy, 1994.

Paikkala S., Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnasta, „Kielikello" 1996, No. 2, s.16-20.

Paikkala S., Saarivaltakunnan nimi, „Kielikello"1996, No. 3, s. 13-18.

Paikkala, S. & Reuter M.. Vad heter Jakobstad på engelska, „Språkbruk"1997, No. 2.

Paikkala S., Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä. (Transliteration of Russian into various languages), „Kielikello" 2003, No. 2, s. 13-15.

Room A., Dictionary of Translated Names and Titles, London, Boston & Henley: Routledge & Kegan Paul, 1986.

Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä, Pirjo Mikkonen (ed.), Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002.

Suviranta S., Luovutetut alueet, kahtalaiset nimet, „Kielikello" 2001, No. 2, s. 12-18.

Särkkä H., Jaakko Ilkka vai Jakob Ilka?, Mietteitä nimien suomentamisesta, „Sukutieto" 2003, No. 1, s. 9-11.

Valtionhallinnon sanastoa englanniksi, Kaisa Kuhmonen (ed.), Helsinki: Ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia and Edita, 1998.

Valtionhallinnon sanastoa saksaksi, Kaisa Kuhmonen (ed.), Helsinki: Ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia and Edita, 1998.

Wittgenstein L., Philosophical investigations, Oxford: Basil Blackwell, 1953.

YK:n latinaistussuositukset: http://www.eki.ee/wgrs/ (Rekomendacja ONZ dla transliteracji na języki alfabetu rzymskiego).