Czytelnia

3. Tłumacz może dołączyć objaśnienie, aby uzupełnić braki odbiorcy tekstu w wiedzy o kulturze języka źródłowego;

4. Czasami można z nich zrezygnować (zastąpić lub dokonać parafrazy), jeśli uznamy, iż są nieistotne w kontekście informacji głównej, lub jeśli uznamy, że mogłyby wprawić czytelnika w zdumienie. Oczywiście sytuacja taka częściej spotykana jest w tłumaczeniu ustnym, lecz nie można jej wykluczyć w tłumaczeniu pisemnym;

5. W rzadkich przypadkach nazwy własne mogą zostać wprowadzone do tekstu języka docelowego zamiast nazwy własnej, jeśli tekst wyjściowy zawiera aluzje kulturalne, które mogły pozostać niezrozumiane przez odbiorcę tekstu wtórnego.

Wybór jednego z powyższych sposobów jest w dużej mierze podyktowany czynnikami pragmatycznymi. Kwestią nadrzędną jest ogólny cel tekstu i ocena odbiorców tekstu, jakiej dokonuje tłumacz.

Źródła [Znaczna większość pozycji nie posiada polskich tłumaczeń]

Albin V., What's in a name: Juliet's Question Revisited, „Translation Journal" 2003, 7(4).http://accurapid.com/journal/26names.htm.

Bakken K., Navnestatus og bestemthetskategorien [w:] Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20-22 april 2001, ed. Terhi Ainiala & Peter Slotte, Tallinn: Kirjakas, 2002.

Hinchliffe I., Translating names. Guidelines for Translators, Swedish Association of Professional Translators and AB Språkman: Sztokholm, 2000.

Impola H., Esivanhempiemme nimistä ja kohtelusta sukututkimuksessa, „GENOS" 2002, No.1, s. 32-34.

Itkonen-Kaila M., Antiikin nimistä, „Juhla-Kääntäjä" 1985, s. 18-19.

Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä. Offentliga byggnader i Finland - namn och översättningsmotsvarigheter, Valtioneuvoston kanslia. Statsrådets kansli. Edita, 2000.

Kristian Jóhansson, Hugo Karlsson and Bo Ralph (eds), Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 grudnia 1991, Uppsala: NORNA-förlaget, 1994.

Kahla M. and Harviainen, T. Jevgeni vai Yevgeniy?, Kyrillisen kirjaimiston siirrekirjainnus suomessa, „Kielikello" 2003, No. 2.

Kiviniemi E., Perustietoa paikannimistä, Helsinki: SKS, 1990.

Lista nazw państw. Utworzona podczas posiedzenia Grupy Ekspertów ONZ dla Standaryzacji nazw Geograficznych. VII Konferencja ONZ  dla Standaryzacji Nazw Geograficznych ,Berlin, 27 sierpnia - 5 września 2002.

Mäkelä-Alitalo A., Tutkimus ei ole asiakirjajulkaisu, GENOS" 2002, No. 2, s. 99-100.

Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas. Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen julkaisuja 28, ed. Martti Kahla , 2nd enlarged, Helsinki, 1984.