Czytelnia

Tłumaczenie komputerowe a tłumaczenie wykonywane przez człowieka

Scott Bass

tłum. Małgorzata Lewandowska

Źródło:

 

Wykorzystywanie komputerów do tłumaczenia tekstów z jednego języka na inny [nazywane tłumaczeniem komputerowym (ang. Machine Translation, MT)] nie dzieli już losu długo oczekiwanego wideotelefonu; jest technologią wykorzystywaną na co dzień przez firmowe komunikatory na całym świecie.

Pomimo wzrostu swego zastosowania tłumaczenie komputerowe nadal ma znaczne i problematyczne ograniczenia.

Technologia MT rozwinęła się do tego stopnia, że może być efektywna tylko wtedy, gdy jest używana mądrze.

Jeżeli odpowiadasz za publikowanie dokumentów na rynkach międzynarodowych lub zarządzasz takimi dokumentami, musisz sam ocenić czy MT stanowi realną opcję w twoich przedsięwzięciach.

W pewnych sytuacjach tłumaczenie komputerowe może okazać się skuteczne, w innych zaś tłumacze są lepszym rozwiązaniem.

Krótka historia tłumaczenia komputerowego

Tłumaczenie z jednego języka na inny w sposób automatyczny i natychmiastowy było przez długi czas marzeniem każdego, kto potrzebował porozumieć się między różnymi kulturami.

Właśnie dlatego tłumaczenie komputerowe, nazywane także tłumaczeniem maszynowym, znajdowało się w centrum zainteresowania od pojawienia się w czasie drugiej wojny światowej uniwersalnych, dających się zaprogramować komputerów.

W czasie zimnej wojny wywiad pobudził rozwój tłumaczenia maszynowego z powodu lawiny dokumentów w języku rosyjskim, zebranych w latach 50. i 60. przez agencje wojskowe i wywiadowcze. W tym czasie uniwersyteckie i rządowe fundusze na badania naukowe były motorem rozwoju MT.

Do końca lat 60. większa część tych inwestycji nie zwróciła się i zainteresowanie tłumaczeniem maszynowym zaczęło maleć.

Fundusze na takie badania wyczerpały się do końca lat 70., kiedy to postępy w językoznawstwie teoretycznym oraz rozwój informatyki i technologii języka połączyły się, tworząc pierwsze praktyczne narzędzia MT dla systemów typu mainframe.

Rewolucja związana z komputerami osobistymi, która rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, wpłynęła na rozwój opierającego się na PC oprogramowania do tłumaczenia komputerowego.1.2