Czytelnia

Najważniejszą zaletą tłumaczenia wspomaganego komputerowo jest to, że jest ono nadal tłumaczeniem wykonywanym przez człowieka. Powstały na początku szkic ma jakość bardziej zbliżoną do tekstu nadającego się do publikacji niż cokolwiek, co może być stworzone przez oprogramowanie MT.

Co więcej, tłumacze posługujący się oprogramowaniem CAT są definitywnie wydajniejsi, a ich praca jest bardziej konsekwentna niż tłumaczy niekorzystających z tej technologii.

Obecnie w branży językowej podejmowane są starania, aby znaleźć skuteczny sposób połączenia tych dwóch technologii.

To umiarkowane podejście do debaty dotyczącej opozycji między tłumaczeniem maszynowym a tłumaczeniem wykonywanym przez człowieka przyniesie na dłuższą metę najlepsze rezultaty.

Jednakże tłumaczenie zawsze będzie procesem wymagającym człowieka, jako że to właśnie w komunikacji międzyludzkiej pośredniczymy.

Źródła

1.      History of Machine Translation, IRIS International Inc. 4 lutego 1999

2.      Anyone Can Translate..., Accurapid Translations Inc., 4 lutego 1999, http://accurapid.com/goodbad.html

3.      AltaVista: Translations

4.      Globalink Inc. ("Power Translator 6.4 Pro"), 21 lutego 1999,

5.      Ibid.

6.      Systran Translation Software ("Systran PROfessional"), 21 lutego 1999, http://www.systransoft.com/english/products/pro/pro.html

7.      Ibid., 21 lutego 1999, http://www.systransoft.com/english/infos/group/group.html