Czytelnia

Dobrze znanym przykładem jest tu firma Xerox Corporation, która posługuje się oprogramowaniem tłumaczenia komputerowego Systran od 1978 roku.7 Aby w publikacjach technicznych tłumaczenie maszynowe było zarówno opłacalne, jak i miało wysoką jakość, w skład procesu tłumaczenia powinny wchodzić następujące etapy:
  • Indywidualnie dostosowywane, specjalistyczne słowniki używane przez oprogramowanie MT powinny być powiększane i stale uaktualniane przez lingwistów.
  • Standardy stylu „kontrolowanego pisania" powinny być stosowane do wszystkich dokumentów języka źródłowego (angielskiego) tak, aby uniknąć zasady „junk in, junk out", która rządzi tłumaczeniem komputerowym.
  • Porządna korekta wykonywana przez tłumaczy jest niezbędna, aby zapewnić dobrą jakość tłumaczonego tekstu.

Rozważając opłacalność tłumaczenia komputerowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie powyższe etapy i koszty zakupu oprogramowania, aby zdecydować, czy tłumaczenie komputerowe będzie korzystniejsze niż to wykonane przez tłumacza.

W sytuacji, gdy posiadasz dużą ilość dokumentów, które dotyczą dobrze sprecyzowanej dziedziny, MT może być właściwą opcją dla ciebie.

Tłumaczenie komputerowe a tłumaczenie wspomagane komputerowo

Rozwijając się, tłumaczenie komputerowe miało ważny wkład w tłumaczenie wykonywane przez człowieka.

Mówiąc o tłumaczeniu wykonywanym przez człowieka, będziemy używać skrótu CAT ( z ang. computer aided translation) lub tłumaczenie wspomagane komputerowo.

Niektórzy postrzegają CAT jako MT. Gwałtowny rozwój tej technologii znacząco poprawił wyniki pracy tłumaczy.

Technologie wykorzystujące pamięć tłumaczeniową (z ang. Translation Memory lub TM) stanowią prawdziwą pomoc komputerową dla tłumaczy. TM jest bazą pamięci tłumaczeń dla danego dokumentu lub ich większej liczby.

Oprogramowanie TM (nie należy mylić z oprogramowaniem MT!) zapisuje to, co jest przekładane przez tłumacza, łącząc tzw. segmenty języka źródłowego z ich odpowiednikami w języku docelowym.

Typowymi segmentami są grupy składniowe i zdania. Kiedy tłumacz natrafi na segment, który był już przetłumaczony wcześniej, oprogramowanie natychmiast wyświetli istniejące już tłumaczenie. Tłumacz może wtedy użyć go ponownie.

Kiedy pamięć tłumaczeniowa osiągnie odpowiedni rozmiar, oprogramowanie CAT może być używane jako oprogramowanie MT.

Korzystając z funkcji „pre-translation" (powszechnej w większości oprogramowań CAT), tłumacz najpierw pozwala, aby komputer wyszukał wcześniej przetłumaczony tekst, przekładając w sposób automatyczny potencjalnie duże fragmenty dokumentu.

Jedyne, co tłumacz musi zrobić potem, to przetłumaczenie pozostałych części tekstu. Podczas tego procesu TM jest powiększana i następny dokument będzie wymagał mniej nowego tłumaczenia.